Cách bước liên kết ví AirPay với tài khoản ngân hàng

Chủ đề: Cách bước liên kết ví AirPay với tài khoản ngân hàng

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi, bảo mật an toàn.

Các bước liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng với ví airpay

Lưu ý:

  • Khách hàng cần đăng ký dịch vụ internet banking, thanh toán trực tuyến và SMS banking để liên kết thành công.
  • Số điện thoại / CMND dùng cho ví AirPay phải trùng với số điện thoại / CMND dùng để đăng ký với ngân hàng liên kết.

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví AirPay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu “+” ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

Các bước liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng với ví airpay

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết

Bước 2: Chọn logo ngân hàng

Bước 3: Chọn tài khoản ngân hàng

Các bước liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng với ví airpay

Chọn logo và tài khoản ngân hàng

Bước 4: Nhập mật khẩu Ví AirPay

Trường hợp 1: Đối với ngân hàng yêu cầu liên kết bằng Số tài khoản

Bước 5: Nhập thông tin yêu cầu bao gồm:

  • Số tài khoản
  • Họ tên
  • Chọn đồng ý kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến (nếu có)
  • Chọn Tiến hành xác minh để tiếp tục liên kết

Bước 6: Nhập mã OTP để hoàn tất liên kết

Cách bước liên kết ví AirPay với tài khoản ngân hàng

Đối với ngân hàng yêu cầu liên kết bằng Số tài khoản

Trường hợp 2: Đối với ngân hàng yêu cầu liên kết bằng Số thẻ

Bước 5: Nhập thông tin yêu cầu bao gồm:

  • Nhập số thẻ tương ứng với số được in tại mặt trước thẻ ATM
  • Họ tên
  • Hiệu lực thẻ
  • Chọn Tiến hành xác minh để tiếp tục liên kết

Bước 6: Nhập mã OTP để hoàn tất liên kết

Leave a Reply