Cách Đặt Vé Xem Phim Trên App Lotte Thanh Toán Shopeepay

Chủ đề: Cách Đặt Vé Xem Phim Trên App Lotte Thanh Toán Shopeepay

Hướng dẫn đặt vé xem phim trên ứng dụng Lotte và thanh toán qua ví điện tử shopeepay

Bước 1: Mở ứng dụng Lotte Cinema, chọn “Mua vé

Bước 2: Chọn rạp phim

Bước 3: Chọn phim bạn mong muốn

Hướng dẫn đặt vé xem phim trên ứng dụng Lotte và thanh toán qua ví điện tử shopeepay

Bước 4: Chọn Số vé/Số ghế

Bước 5: Xác nhận thông tin đặt vé

Bước 6: Chọn “Thanh toán

Hướng dẫn đặt vé xem phim trên ứng dụng Lotte và thanh toán qua ví điện tử shopeepay

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán Ví ShopeePay và “Xác nhận

Bước 8: Chọn “Mở” để chuyển qua ứng dụng Ví ShopeePay

Bước 9: Chọn nguồn tiền thanh toán trên Ví ShopeePay

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply