Cách Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Chủ đề: Cách Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Để liên kết tài khoản Ví điện tử AirPay bạn đang có và tài khoản Shopee, bạn cần đảm bảo Số điện thoại đăng ký AirPay và Số điện thoại đăng ký Shopee là giống nhau.

Nếu số điện thoại khác nhau, bạn cũng có thể thay đổi số điện thoại trên Shopee để trùng với số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản AirPay.

Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt Ví AirPay trên ứng dụng Shopee

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Các bước thay đổi số điện thoại trên ví AirPay trùng với số điện thoại đã đăng ký Shopee:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại mục “Tôi” trên ứng dụng Shopee, chọn mục ” Thiết lập tài khoản”

Bước 2: Chọn “Hồ sơ của tôi”

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Tại mục “Tôi” trên app Shopee, chọn mục ” Thiết lập tài khoản”, Chọn “Hồ sơ của tôi”

Bước 3: Chọn mục “Điện thoại”

Bước 4: Chọn nút “Sửa”

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Chọn mục “Điện thoại”, Chọn nút “Sửa”

Bước 5: Chọn “Thay đổi” để nhập số điện thoại đã xác định.

Lưu ý: Nếu tài khoản Shopee của bạn có liên kết với các tài khoản khác (ví dụ: Ví điện tử AirPay), số điện thoại của các Tài khoản liên kết này cũng sẽ được thay đổi.

Bước 6: Nhập mật khẩu AirPay hoặc Shopee của bạn để xác nhận

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Nhập mật khẩu AirPay hoặc Shopee của bạn để xác nhận

Bước 7: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đổi số điện thoại. Vì mục đích bảo mật, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số thông tin để xác minh (nếu bạn không thấy yêu câu này vui lòng đến bước 9):

– Ngày hết hạn của thẻ Tín dụng/Ghi nợ đã lưu

– Số tài khoản ngân hàng hợp lệ (nếu bạn không sử dụng thẻ Tín dụng/Ghi nợ)

– Mật khẩu tài khoản AirPay (nếu đã liên kết với AirPay)

Bước 8: Nhập mật khẩu đặt lệnh của Ví AirPay

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Nhập mật khẩu đặt lệnh của Ví AirPay

Bước 9: Sau khi xác minh tài khoản xong, bạn có thể điền số điện thoại mới. Mã xác minh sẽ được gửi tới số điện thoại mới này.

Bước 10: Nhập mã xác minh mới và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất. Bạn đã thay đổi số điện thoại thành công.

Hướng dẫn Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trên Shopee

Bạn đã thay đổi số điện thoại thành công

Leave a Reply