Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Chủ dề: Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Hướng dẫn các bước gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Lưu ý: Bạn có thể gửi yêu cầu chuyển tiền đến 01 người bạn của mình tối đa 5 lần / ngày

Bước 1: Trên Trang chủ của AirPay, chọn Yêu cầu chuyển tiền, sau đó chọn “Tạo yêu cầu“.

Bước 2: Nhập tên hoặc số điện thoại yêu cầu chuyển tiền. Kiểm tra số lượng yêu cầu sau đó chọn “Xác Nhận”.

Bạn cũng có thể xem lại lịch sử gửi tiền nếu đã thực hiện gửi yêu cầu trước đó.

Hướng dẫn các bước gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay bước 1, 2

Bước 3: Nhập tên trong danh bạ hoặc số điện thoại yêu cầu chuyển tiền. Chọn “Xác Nhận

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay bước 3

Bước 4: Nhập Số tiền cần yêu cầu ở phần “Tổng số tiền”.

Nếu bạn cần gửi yêu cầu cho 2 người trở lên, bạn có thể nhập số tiền cho mỗi người.

Chọn Xác nhận để hoàn tất.

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay bước 4

AirPay sẽ gửi thông báo cho người nhận. Bạn có thể chọn gửi thông báo cho bạn bè qua các kênh thông tin được AirPay đề nghị.

Hướng dẫn cách gửi yêu cầu chuyển tiền trên ví AirPay

hoàn thành yêu cầu chuyển tiền

Làm thế nào để hủy yêu cầu chuyển tiền ví airpay

Lưu ý: Bạn chỉ có thể hủy yêu cầu chuyển tiền khi yêu cầu đang ở trạng thái Chờ Thanh Toán

Bước 1: Trên Trang chủ của AirPay, chọn icon Yêu cầu chuyển tiền > Xem lịch sử yêu cầu gần đây

Làm thế nào để hủy yêu cầu chuyển tiền ví airpay

Trên Trang chủ của AirPay, chọn icon Yêu cầu chuyển tiền > Xem lịch sử yêu cầu gần đây

Bước 2: Ở mục Yêu cầu đã gửi, chọn yêu cầu bạn muốn hủy và bấm nút ba chấm góc phải màn hình.

Làm thế nào để hủy yêu cầu chuyển tiền ví airpay

Ở mục Yêu cầu đã gửi, chọn yêu cầu bạn muốn hủy và bấm nút ba chấm góc phải màn hình

Bước 3: Xác nhận việc hủy yêu cầu

Làm thế nào để hủy yêu cầu chuyển tiền ví airpay

Xác nhận việc hủy yêu cầu

Leave a Reply