Cách liên kết ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

Chủ đề: Cách liên kết ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

Hướng dẫn từng bước cách liên kết Ví truemoney với ngân hàng Abbank để giao dịch Mua Sắm Online, Thanh Toán Hóa Đơn, Nạp tiền Điện Thoại, Chuyển Nhận,…

Xem thêm: Ví TrueMoney của ai? Có Lừa đảo? Cách sử dụng TrueMoney?

Các bước liên kết tài khoản ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

Vui lòng thực hiện các bước sau để thực hiện hủy liên kết tài khoản ABBank với ví truemoney:

Bước 1: Bạn đăng nhập ứng dụng ví điện tử TrueMoney, sau đó chọn mục Ví → Quản lý thẻ

Các bước liên kết tài khoản ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

Bước 2: Tại trang Quản lý thẻ, chọn Thêm thẻ mới

Các bước liên kết tài khoản ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

Bước 3: KH chọn ngân hàng ABBank từ danh sách ngân hàng liên kết. Nếu KH đã thực hiện liên kết tài khoản ví điện tử với một trong các ngân hàng khác trước đó, vui lòng huỷ liên kết trước khi thực hiện việc tạo liên kết mới.

Bước 4: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu bao gồm: Tên chủ thẻ Số tài khoản ngân hàng Số CMND/Hộ chiếu đã được đăng ký tại ngân hàng. Vui lòng cập nhật cả thông tin này trong mục “Thông tin cá nhân” để đảm bảo các thông tin xác thực khách hàng trùng khớp.

 

Bước 4: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu bao gồm:

  • Tên chủ thẻ
  • Số tài khoản ngân hàng
  • Số CMND/Hộ chiếu đã được đăng ký tại ngân hàng. Vui lòng cập nhật cả thông tin này trong mục “Thông tin cá nhân” để đảm bảo các thông tin xác thực khách hàng trùng khớp.

Các bước liên kết tài khoản ngân hàng ABBank với ví TrueMoney

 

 

Bước 5: KH chọn tiếp theo và xác thực tạo liên kết với OTP

Bước 4: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu bao gồm: Tên chủ thẻ Số tài khoản ngân hàng Số CMND/Hộ chiếu đã được đăng ký tại ngân hàng. Vui lòng cập nhật cả thông tin này trong mục “Thông tin cá nhân” để đảm bảo các thông tin xác thực khách hàng trùng khớp.

Bước 6: Hoàn tất quá trình liên kết, khách hàng quay về trang quản lý thông tin thẻ với thông tin thẻ mới.

Bước 4: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu bao gồm: Tên chủ thẻ Số tài khoản ngân hàng Số CMND/Hộ chiếu đã được đăng ký tại ngân hàng. Vui lòng cập nhật cả thông tin này trong mục “Thông tin cá nhân” để đảm bảo các thông tin xác thực khách hàng trùng khớp.

Xem thêm: Cách hủy liên kết ngân hàng ABBank và truemoney

Leave a Reply