Cách liên kết Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với AirPay

Chủ đề: Cách liên kết Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với Ví AirPay

Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với Ví AirPay:

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn “Ví tiền

Bước 2: Nhấn vào ký hiệu “+“, chọn “Tài khoản ngân hàng

Bước 3: Chọn logo OCB

Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với Ví AirPay

Bước 4: Cài đặt mật khẩu đặt lệnh (6 chữ số)

Bước 5: Chọn “Kết nối ngay

Bước 6: Nhập thông tin đăng nhập tài khoản i-banking ngân hàng. Chọn “Tiếp theo

Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với Ví AirPay

Bước 7: Nhập thông tin cá nhân như yêu cầu. Chọn “Tiếp theo

Bước 8: Nhập mã xác thực từ OCB. Chọn “Xác thực

Bước 9: Chọn “Xem” để kích hoạt tài khoản.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với Ví AirPay

Hướng dẫn giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản OCB đã liên kết (ví dụ: Nạp tiền điện thoại)

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn “Nạp điện thoại

Bước 2: Lựa chọn giá trị nạp điện thoại (yêu cầu giao dịch tối thiểu là 40.000VND). Chọn “Tiếp

Hướng dẫn giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản OCB đã liên kết (ví dụ: Nạp tiền điện thoại)

Bước 3: Chọn OCB là nguồn tiền thanh toán

Bước 4: Nhập mật khẩu đặt lệnh

Hướng dẫn giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản OCB đã liên kết (ví dụ: Nạp tiền điện thoại)

Bước 5: Bạn nhận được Coupon 50K thanh toán hóa đơn từ AirPay. Chọn “Bỏ qua

Bước 6: Bạn nhận được Coupon 50K thanh toán tất cả dịch vụ từ AirPay. Chọn “Bỏ qua

Bước 7: Thông báo giao dịch thành công

Hướng dẫn giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản OCB đã liên kết (ví dụ: Nạp tiền điện thoại)

Leave a Reply