Cách liên kết Ví ShopeePay với ngân hàng Nam Á Bank

Chủ đề: Cách liên kết Ví ShopeePay với ngân hàng Nam Á Bank

Dể dàng Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng Nam Á Bank với ShopeePay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví ShopeePay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu + ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

 

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

Bước 2: Chọn logo ngân hàng “Nam A Bank” 

Bước 3: Nhập mật khẩu Ví ShopeePay

 

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

Đối với liên kết ngân hàng bằng phương thức “Số tài khoản” 

Bước 5: Chọn “Số tài khoản”, nhập thông tin số tài khoản ngân hàng và họ tên chủ tài khoản

Bước 6: Chọn “Tiến hành xác minh” 

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

 

 

Đối với liên kết tài khoản ngân hàng bằng phương thức “Số thẻ” 

Bước 5: Chọn “Số thẻ”, nhập thông tin Số thẻ, Họ tên và Ngày hết hạn

Bước 6: Chọn “Tiến hành xác minh”

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

 

Bước 7: Nhập mã xác minh OTP từ SMS để hoàn tất thao tác.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Nam A Bank bằng số thẻ và số tài khoản với Shopeepay

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply