Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Chủ đề: Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Dể dàng Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng Eximbank với ShopeePay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví ShopeePay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu + ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 2: Chọn logo ngân hàng EximBank

Bước 3: Nhập mật khẩu Ví ShopeePay

Bước 4: Chọn Kết nối ngay để được chuyển đến website trực tiếp của Eximbank

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 5: Tại website, chọn biểu tượng Ba gạch ngang > Chọn Ngân hàng trực tuyến > Chọn Cá nhân để đăng nhập vào ngân hàng điện tử bằng tài khoản khách hàng cá nhân.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 6: Sau khi đăng nhập, chọn biểu tượng Ba gạch ngang > Chọn Dịch vụ khác > Chọn Ví Điện Tử > Chọn Liên Kết Ví để nhập thông tin tài khoản / thẻ.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 7: Nhập các thông tin yêu cầu:

– Chọn số tài khoản

– Chọn mã khách hàng / mã ví: Số điện thoại bạn đã đăng ký với ShopeePay

– Chọn Dịch vụ: Ví ShopeePay

– Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần AirPay

– Chọn xác nhận đồng ý với các nội dung được lưu ý > Chọn nút “Tiếp Tục

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Bước 8: Kiểm tra thông tin lần nữa và xác thực giao dịch:

Chọn loại xác thực : SMS > Chọn Lấy OTP > Nhập mã xác thực được gửi qua SMS > Chọn nút “Xác nhận” để hoàn tất liên kết ví.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng Eximbank

Tham khảo: Shopeepay.vn

Leave a Reply