Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Chủ đề: Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Dể dàng Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng OCB với ShopeePay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví ShopeePay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu + ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Bước 2: Chọn logo ngân hàng OCB

Bước 3: Nhập mật khẩu Ví ShopeePay

Bước 4: Chọn Kết nối ngay

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Bước 5: Nhập thông tin đăng nhập tài khoản i-banking ngân hàng

– Tên đăng nhập

– Mật khẩu

– Mã bảo vệ

– Chọn Tiếp theo

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Bước 6: Chọn thông tin liên kết tài khoản

– Chọn thông tin Chủ tài khoản

– Chọn Loại ví điện tử liên kết

– Kiểm tra thông tin: Số điện thoại đăng ký ví và số CMND / CCCD / Hộ chiếu trùng khớp với số thông tin liên kết từ ShopeePay

– Chọn Tiếp tục

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Bước 7: Kểm tra lại thông tin tài khoản liên kết và nhập mã xác thực đã được gửi đến số điện thoại đăng ký để hoàn tất liên kết với ví.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng OCB

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply