Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Chủ đề: Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Dể dàng Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng SCB với ShopeePay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví ShopeePay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu + ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

 

Bước 2: Chọn logo ngân hàng SCB

Bước 3: Nhập mật khẩu Ví ShopeePay

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Bước 4: Nhập Số tài khoản + Họ tên khách hàng > Đánh dấu chọn đồng ý kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến của thẻ/tài khoản trên ShopeePay > Chọn nút “Tiến hành xác minh”

 

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Bước 5: Nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký để hoàn tất quy trình liên kết.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng SCB

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply