Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng TPBank

Chủ đề: Cách liên kết Ví ShopeePay với ngân hàng TPbank

Dể dàng Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng TPbank với ShopeePay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng TPBank

Bước 1: Tại Trang chủ của Ví ShopeePay > Chọn Ví tiền:

Tại mục Ví của tôi > Chọn Thêm Liên kết hoặc chọn dấu + ở góc phải và chọn Tài khoản Ngân hàng

Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng TPBank

Bước 2: Chọn logo ngân hàng TPBank

Bước 3: Nhập mật khẩu Ví ShopeePay

Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng TPBank

Bước 4: Chọn loại liên kết:

Đối với liên kết ngân hàng bằng “Số tài khoản” 

  • Nhập thông tin số tài khoản ngân hàng
  • Tên chủ tài khoản

Đối với liên kết ngân hàng bằng “Số thẻ” 

  • Nhập số thẻ ATM
  • Tên chủ thẻ

Chọn “Tiến hành xác minh”

Cách liên kết Ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng TPBank

Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất liên kết

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply