Cách mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Chủ đề: Cách mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn mua quà tặng UrBox và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay và chọn ” eGift UrBox

Bước 2: Chọn Cách thức tặng quà > Bấm nút Chọn Quà

Hướng dẫn mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Bước 3: Chọn quà

Bước 4: Xác nhận quà tặng và chọn “Chọn quà

Bước 5: Chọn thiệp và ghi lời nhắn (nếu có)

Bước 6: Điền thông tin Người gởi và Người nhận

Hướng dẫn mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Bước 7: Chọn “Thanh toán” > Chọn Phương thức nguồn tiền thanh toán và sử dụng voucher giảm giá shopee (nếu có)

Bước 8: Nhập Mật khẩu đặt lệnh

Bước 9: Xác nhận mua hàng thành công

Hướng dẫn mua quà tặng UrBox và thanh toán qua Ví ShopeePay

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply