Cách mua và thanh toán bảo hiểm PTI qua Ví ShopeePay

Chủ đề: Cách mua và thanh toán bảo hiểm PTI qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Thông tin chi tiết:

A/ Mua bảo hiểm PTI trong ứng dụng ShopeePay

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm” trên ứng dụng ShopeePay

Bước 2: Chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Chọn “Mua ngay”

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 4: Điền “Thông tin Hợp đồng”

Bước 5: Thực hiện Xác nhận thông tin Hợp đồng

Bước 6: Điền thông tin giao nhận Bảo hiểm

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 7: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử ShopeePay

Bước 8: Chọn nguồn tiền thanh toán và thanh toán để hoàn tất mua hàng

B/ Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 2: Xác nhận loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Điền “Thông tin Hợp đồng”

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 4: Điền thông tin xe đăng kí bảo hiểm > Bấm “Tiếp tục”

Bước 5: Xác nhận thông tin đăng kí bảo hiểm

Bước 6: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử ShopeePay

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 7: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm > Mở ứng dụng ShopeePay để thực hiện thủ tục thanh toán

Bước 8: Chọn nguồn tiền thanh toán và thanh toán để hoàn tất mua hàng

C/ Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Desktop

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và điền thông tin hợp đồng

Bước 2: Xác nhận thông tin hợp đồng

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

Bước 3: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán trả qua ví điện tử ShopeePay, Xác nhận thanh toán > Mở ứng dụng ShopeePay và quét mã để thanh toán.

Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua ShopeePay:

 

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply