Cách nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Chủ đề: Cách nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Bước 1: Truy cập website ngân hàng VIB tại địa chỉ https://ib.vib.com.vn chọn Ngân hàng điện tử -> Khách hàng cá nhân và đăng nhập tài khoản Internet banking.

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Bước 2: Chọn Chuyển tiền và Nạp tiền -> Nạp tiền. Sau đó chọn Dịch vụ Ví điện tử, chọn nhà cung cấp VTC và chọn Tiếp tục

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Ví điện tử VTC Pay muốn nạp (Số điện thoại và tên khách hàng) và chọn Tiếp tục

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Bước 4: Nhập số tiền cần nạp và nội dung nạp tiền: PAY [SỐ VÍ] rồi chọn Tiếp tục

Các bước nạp tiền VTCpay từ ngân hàng VIB miễn phí

Cuối cùng bạn nhập OTP để hoàn tất giao dịch nạp tiền Ví điện tử VTC Pay với mức phí là 0đ.

Leave a Reply