Cách Thanh Toán Cước Truyền Hình K+ Qua Ví Shopeepay

Chủ đề: Cách Thanh Toán Cước Truyền Hình K+ Qua Ví Shopeepay

Hướng dẫn các bước thanh toán cước truyền hình K+ qua ví shopeepay

Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay, chọn “Hóa đơn

Bước 2: Chọn “TV” > Chọn “K+

Hướng dẫn các bước thanh toán cước truyền hình K+ qua ví shopeepay

 

Bước 3: Nhập Smart Card > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Bước 4: Chọn gói dịch vụ muốn thanh toán, sau đó nhấn “Tiếp”

Bước 5: Chọn kỳ hạn muốn thanh toán, sau đó nhấn “Tiếp”

Hướng dẫn các bước thanh toán cước truyền hình K+ qua ví shopeepay

 

Bước 6: Kiểm tra số tiền và chọn “Tiếp” > Bấm “Thanh Toán”

Hướng dẫn các bước thanh toán cước truyền hình K+ qua ví shopeepay

 

Bước 7: Nhập mã coupon (nếu có) và chọn nguồn tiền muốn thanh toán > Bấm “Thanh toán ngay”

Bước 8: Nhập mật khẩu để hoàn tất thanh toán

 

Hướng dẫn các bước thanh toán cước truyền hình K+ qua ví shopeepay

Nguồn: shopeepay.vn

Leave a Reply