Cách Thanh Toán Dịch Vụ Toyota Finance Qua Ví ShopeePay

Chủ đề: Cách Thanh Toán Dịch Vụ Toyota Finance Qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Toyota Finance qua Ví ShopeePay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví điện tử ShopeePay, chọn “Hóa đơn tài chính”

Bước 2: Chọn dịch vụ tài chính “Toyota Finance” 

Bước 3: Nhập Mã hợp đồng/Biển số xe > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Toyota Finance qua Ví ShopeePay

Bước 4: Kiểm tra thông tin của bạn

Bước 5: Chọn “Nhắc bạn mỗi tháng” (nếu muốn) > Bấm “Xác nhận”

Bước 6: Nhập số tiền cần thanh toán > Bấm “Tiếp” 

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Toyota Finance qua Ví ShopeePay

Bước 7: Kiểm tra thông tin và số tiền trước khi tiến hành thanh toán

Bước 8: Chọn sử dụng Coupon (nếu có) > Chọn nguồn tiền thanh toán phù hợp > Bấm “Thanh toán ngay”

Bước 9: Nhập mật khẩu để hoàn tất giao dịch.

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Toyota Finance qua Ví ShopeePay

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply