Cách Thanh Toán đơn hàng với ví ShopeePay trên App Shopee và Web

Chủ đề: Cách Thanh Toán đơn hàng với ví ShopeePay trên app Shopee và website

Hướng dẫn Thanh Toán đơn hàng với ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee và website

* Xem cách liên kết ví ShopeePay với tài khoản Shopee tại ĐÂY.

1/ Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên ứng dụng Shopee):

Bước 1: Mở ứng dụng Shopee trên điện thoại

Bước 2: Tìm kiếm mặt hàng muốn mua. Chọn “Mua ngay” 

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên ứng dụng Shopee)

Bước 3: Chọn mục “Voucher của Shop” và “Shopee Voucher” để chọn sử dụng voucher giảm giá (nếu có) và mã miễn phí vận chuyển hợp lệ. Sau đó chọn “Đồng ý“.

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên ứng dụng Shopee)

Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng. Chọn Phương thức vận chuyển và Phương thức thanh toán 

Bước 5: Chọn “Ví ShopeePay” là phương thức thanh toán. Chọn “Đồng ý” 

Bước 6: Kiểm tra thông tin đặt hàng lần nữa và chọn “Đặt hàng”

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên ứng dụng Shopee)

Bước 7: Kiểm tra số tiền phải trả và phương thức thanh toán. Sau đó, chọn “Thanh toán”

Bước 8: Nhập mật khẩu đặt lệnh và giao dịch thanh toán thành công

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên ứng dụng Shopee)

2/ Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn):

Bước 1: Mở website https://Shopee.vn. Tìm kiếm mặt hàng muốn mua. Chọn “Mua ngay”.

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn)

Bước 2: Chọn mục “Shopee Voucher” để chọn sử dụng voucher giảm giá (nếu có) và mã miễn phí vận chuyển hợp lệ. Sau đó chọn “OK“.

Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn hàng. Chọn “Mua hàng”.

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn)

Bước 4: Kiểm tra và cài đặt Địa chỉ nhận hàng. Sau đó, chọn “Ví ShopeePay” là phương thức thanh toán. Nhấn “Đặt hàng”.

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn)

Bước 5: Kiểm tra thông tin thanh toán. Chọn “Thanh Toán”. 

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn)

Bước 6: Nhập mật khẩu đặt lệnh và hoàn thành giao dịch. 

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng Shopee bằng Ví ShopeePay (trên website Shopee.vn)

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply