Hướng dẫn Cách thanh toán FPT Play Bằng Ví Shopeepay

Chủ đề: Hướng Dẫn Thanh Toán FPT Play Qua Ví Shopeepay

Hướng dẫn các bước thanh toán FPT Play qua ví shopeepay

Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay, chọn “Hóa đơn

Bước 2: Chọn “TV” > Chọn “FPT Play

Hướng dẫn thanh toán FPT Play qua ví shopeepay

 

Bước 3: Nhập Mã khách hàng > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Bước 4: Chọn gói dịch vụ muốn thanh toán, sau đó nhấn “Tiếp”

Bước 5: Chọn kỳ hạn muốn thanh toán, sau đó nhấn “Tiếp”

 

Hướng dẫn thanh toán FPT Play qua ví shopeepay

Bước 6: Kiểm tra số tiền và chọn “Tiếp” > Bấm “Thanh Toán”

Hướng dẫn thanh toán FPT Play qua ví shopeepay

 

Bước 7: Nhập mã coupon (nếu có) và chọn nguồn tiền muốn thanh toán > Bấm “Thanh toán ngay”

Bước 8: Nhập mật khẩu để hoàn tất thanh toán

Hướng dẫn thanh toán FPT Play qua ví shopeepay

Nguồn: shopeepay.vn

Leave a Reply