Cách thanh toán khoản vay tài chính qua Ví ShopeePay

Chủ đề: Cách thanh toán khoản vay tài chính qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tài chính qua Ví ShopeePay

Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay, chọn Hóa đơn tài chính

Bước 2: Chọn dịch vụ tài chính cần thanh toán

Bước 3: Nhập mã số khách hàng/Số hợp đồng > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

 

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tài chính qua Ví ShopeePay

Bước 4: Kiểm tra thông tin hợp đồng > Bạn có thể chọn “Số tiền thanh toán khác” hoặc “Nhắc bạn mỗi tháng” (nếu cần) > Bấm “Tiếp”

 

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tài chính qua Ví ShopeePay

Bước 5: Xác nhận thông tin hóa đơn và tổng giá trị hóa đơn cần thanh toán > Bấm “Thanh toán”

Bước 6: Sử dụng Coupon (nếu có) > Chọn nguồn tiền để thanh toán > Bấm “Thanh toán ngay”

Bước 7: Nhập mật khẩu để hoàn tất thanh toán

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tài chính qua Ví ShopeePay

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply