Cách thanh toán dịch vụ phí chung cư Savista qua airpay

Chủ đề: Cách thanh toán dịch vụ phí chung cư Savista qua airpay

Savista – Dịch vụ thu hộ phí quản lý chung cư đã có mặt trên Ví điện tử AirPay. Bạn có thể dễ dàng chủ động thanh toán Dịch vụ thu hộ phí quản lý chung cư – Savista qua Ví AirPay mọi lúc, mọi nơi.

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua ví airpay

Chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau, khách hàng sẽ dễ dàng thanh toán phí chung cư qua Ví AirPay:

Bước 1: Chọn “Hóa đơn

Bước 2: Chọn “Hóa đơn khác

Bước 3: Chọn “Savista

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua ví airpay

Chọn “Hóa đơn”, Chọn “Hóa đơn khác”, Chọn “Savista”

Bước 4: Nhập số tham chiếu

Bước 5: Nhập mã khách hàng

Bước 6: Kiểm tra thông tin và chọn “Tiếp

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua ví airpay

Nhập số tham chiếu, Nhập mã khách hàng, Kiểm tra thông tin và chọn “Tiếp”

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán

Bước 8: Nhập mật khẩu đặt lệnh

Bước 9: Hoàn tất giao dịch thành công

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua ví airpay

Chọn hình thức thanh toán, Nhập mật khẩu đặt lệnh, Hoàn tất giao dịch thành công

Leave a Reply