Cách Thanh Toán Phí Chung Cư Savista Qua Ví Shopeepay

Chủ đề: Cách Thanh Toán Phí Chung Cư Savista Qua Ví Shopeepay

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua shopeepay

Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay > Chọn “Hóa đơn”

Bước 2: Chọn “Chung cư”

Bước 3: Chọn “Savista”

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua shopeepay

Bước 4: Nhập mã khách hàng > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Bước 5: Kiểm tra thông tin > Chọn “Nhắc bạn mỗi tháng” (nếu muốn) > Bấm “Tiếp”

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua shopeepay

Bước 6: Kiểm tra thông tin và số tiền trước khi tiến hành thanh toán > Chọn “Thanh toán”

Bước 7: Chọn sử dụng Coupon (nếu có) > Chọn nguồn tiền thanh toán phù hợp > Chọn “Thanh toán ngay”

Bước 8: Nhập mật khẩu để hoàn tất giao dịch.

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ thu hộ phí chung cư Savista qua shopeepay

Tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply