Cách thay đổi số điện thoại đăng ký ứng dụng ví AirPay

Chủ đề: Cách thay đổi số điện thoại đăng ký ứng dụng ví AirPay

Có thể thay đổi số điện thoại đăng ký ví AirPay trên ứng dụng AirPay được hay không?. Câu trả lời là . Bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại đăng ký AirPay trực tiếp trên ứng dụng AirPay. Tuy nhiên, AirPay không khuyến khích thay đổi thông tin này quá nhiều lần vì bạn sẽ phải thực hiện lại liên kết ngân hàng với Ví Airpay.

Cách thay đổi số điện thoại đăng ký ví airpay trên ứng dụng airpay

Lưu ý: Để thay đổi số điện thoại, bạn cần thỏa các điều kiện sau:

  • Số điện thoại mới chưa từng kích hoạt Ví điện tử AirPay.
  • Tài khoản và Mật khẩu đặt lệnh của Ví điện tử AirPay của bạn phải được kích hoạt từ 14 ngày trở lên.
  • Tình trạng tài khoản Ví điện tử AirPay phải đang hoạt động bình thường.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại trang chủ ứng dụng Ví điện tử AirPay, chọn “Tôi”

Bước 2: Chọn “Bảo mật tài khoản”

Bước 3: Chọn “Số điện thoại”

Cách thay đổi số điện thoại đăng ký ví airpay trên ứng dụng airpay

Chọn “Số điện thoại”

Bước 4: Chọn “Thay đổi số điện thoại”

Bước 5: Chọn “Đồng ý”

Bước 6: Nhập mật khẩu đặt lệnh và nhập số điện thoại mới. Sau đó, nhập mã xác minh đã gửi đến số điện thoại mới.

Cách thay đổi số điện thoại đăng ký ví airpay trên ứng dụng airpay

Nhập mật khẩu đặt lệnh và nhập số điện thoại mới

Nếu Tài khoản ví AirPay đang liên kết với Tài khoản Shopee, bạn cũng cần cập nhật số điện thoại đăng ký tương ứng trên ứng dụng Shopee để tiếp tục sử dụng AirPay trên Shopee.

Nếu đã có Tài khoản Ví AirPay nhưng với số điện thoại khác với Tài khoản Shopee thì phải làm sao?

Bạn nên đổi số điện thoại Tài khoản Shopee sang số điện thoại đang dùng trên Tài khoản ví AirPay hoặc ngược lại. Số điện thoại trên 2 ứng dụng cần được đảm bảo luôn trùng khớp.

Gợi ý: Bạn nên dùng số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng có tài khoản liên kết để thuận tiện hơn trong việc thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Số Điện Thoại sử dụng airpay Trùng với Shopee

Số điện thoại đăng ký tài khoản Shopee có cần giống với số điện thoại của tài khoản ví AirPay không?

Để thực hiện liên kết Tài khoản Shopee và Tài khoản ví AirPay, số điện thoại đăng ký tại 2 ứng dụng cần giống nhau.

Leave a Reply