Tại sao đơn hàng AliExpress báo đã giao nhưng không nhận được?

Đôi khi, khi kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc trang web AliExpress, chúng tôi có thể ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện là “delivered”, nhưng chúng ta không nhận được bất kỳ thứ gì. Nó cũng có thể xảy ra với số theo dõi của nhà cung cấp dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng, nơi gói hàng xuất hiện là “delivered“, nhưng không có nhà cung cấp thư vận chuyển nào đến nhà.

Tại sao AliExpress hoặc nhà vận chuyển nói “đã giao hàng” nhưng tôi chưa nhận được gì?

Tại sao đơn hàng AliExpress báo đã giao nhưng không nhận được

Điều này có thể xảy ra vì một số lý do, ví dụ:

  • Số theo dõi sai: đôi khi số theo dõi do người bán cung cấp cho AliExpress có thể bị sai hoặc giả mạo.
  • Người giao hàng đã đánh dấu gói hàng là đã được giao. Điều này có thể do lỗi của con người và gói hàng vẫn còn trong quá trình giao hàng.
  • Đơn hàng thực sự đã được giao bởi người giao hàng, nhưng không phải cho bạn (có thể một thành viên trong gia đình sống cùng bạn đã nhận nó cho bạn).
  • Thời hạn bảo vệ cho đơn hàng của bạn đã hết và AliExpress đã tự động xác nhận đã nhận đơn hàng.

Bạn nên làm gì trong trường hợp này?

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cách bạn nên tiếp tục mà trên hết, bạn sẽ phải giữ bình tĩnh.

Trước hết, bạn nên tham khảo trang web theo dõi vận chuyển quốc tế như Postal Ninja hoặc Parcelapp, để theo dõi gói hàng của bạn, vì đôi khi ứng dụng hoặc trang web AliExpress không hoạt động bình thường.

Khi bạn đã theo dõi đơn đặt hàng và xác minh rằng đơn đặt hàng xuất hiện như đã được giao, bạn sẽ liên hệ với người bán trên AliExpress để thông báo cho họ biết điều gì đã xảy ra. Đôi khi số theo dõi xuất hiện là sai và họ có thể cung cấp cho chúng tôi số theo dõi chính xác. Nếu điều này xảy ra và đơn đặt hàng không được cập nhật với số theo dõi mới, bạn sẽ cần phải chú ý đến diễn biến của lô hàng để bảo vệ 15 ngày mà bạn phải mở tranh chấp không vượt qua.

Nếu người bán trả lời rằng gói hàng đã được chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp và không có lỗi trong số theo dõi, bạn sẽ phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Nếu đó là một lô hàng đã đăng ký, bạn có thể yêu cầu người vận chuyển thông báo cho bạn biết lô hàng đã được giao cho ai.

Mặt khác, với những lô hàng thông thường mà người chuyển phát nhanh bỏ vào hộp thư mà không xin chữ ký của bạn thì có thể bạn không may mắn như vậy và có thể ai đó đã lấy trộm.

Tùy chọn cuối cùng: mở tranh chấp

Cuối cùng, nếu người bán không trả lời bạn hoặc những lời giải thích mà họ đưa ra không thuyết phục, bạn có thể nổ ra tranh chấp. Chúng tôi giải thích cách thực hiện từng bước trong bài viết của chúng tôi về các tranh chấp trong AliExpress.

Nếu số theo dõi bạn có cho thấy gói hàng được giao ở một thành phố khác với thành phố của bạn, bạn sẽ chụp ảnh màn hình và đưa nó vào tranh chấp để làm bằng chứng rằng bạn chưa nhận được gói hàng. AliExpress hầu như luôn chấp nhận nó là hợp lệ mà không có câu hỏi nào khác và sẽ sớm hoàn lại tiền cho bạn.

Một vấn đề có thể xảy ra: đơn đặt hàng được xác nhận nhưng không nhận được

Cũng có thể xảy ra trường hợp bạn chưa nhận được gì, hết thời gian bảo vệ và AliExpress đã tự động đánh dấu đơn hàng là đã xác nhận.

Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải trực tiếp mở tranh chấp mà không mất thời gian liên hệ với người bán hoặc bất cứ điều gì tương tự.

Các trang web theo dõi quốc tế mà chúng tôi đã đề cập ở trên, chẳng hạn như Postal Ninja hoặc Parcelapp , rất thực tế để biết đơn đặt hàng của bạn ở đâu ngay từ giây phút đầu tiên, bất kỳ công ty chuyển phát nhanh nào được sử dụng và chúng rất đáng tin cậy.

Nguồn tham khảo: alixblog.com

Leave a Reply