Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua AirPay

Vì sự an toàn trên mỗi chuyến đi, hãy mua bảo hiểm xe máy ngay. Chẳng cần phải đi đâu xa (cửa hàng, bưu điện,..) để mua bảo hiểm xe máy, chỉ mở Ví điện tử AirPay, bạn sẽ mua bảo hiểm xe máy PTI mọi lúc, mọi nơi. Giấy bảo hiểm xe máy PTI sẽ được giao trực tiếp đến bạn sau khi thanh toán qua Ví điện tử AirPay.

Xem thêm: Cách mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Cách mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua AirPay

Hướng dẫn chi tiết:

A/ Mua bảo hiểm PTI trong ứng dụng AirPay

Bước 1: Chọn PTI trên ứng dụng AirPay

Bước 2: Chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Chọn “Mua ngay

Mua bảo hiểm PTI trong ứng dụng AirPay

Chọn PTI trên ứng dụng AirPay, Chọn loại bảo hiểm, Chọn “Mua ngay”

Bước 4: Điền “Thông tin Hợp đồng

Bước 5: Thực hiện Xác nhận thông tin Hợp đồng

Bước 6: Điền thông tin giao nhận Bảo hiểm

Mua bảo hiểm PTI trong ứng dụng AirPay

Thực hiện Xác nhận thông tin Hợp đồng, Điền thông tin giao nhận Bảo hiểm

Bước 7: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Bước 8: Chọn nguồn tiền thanh toán

Bước 9: Thông tin thanh toán

B/ Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và chọn loại bảo hiểm muốn mua

Bước 2: Xác nhận loại bảo hiểm muốn mua

Bước 3: Điền “Thông tin Hợp đồng

Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Xác nhận loại bảo hiểm muốn mua, Điền “Thông tin Hợp đồng”

Bước 4: Điền thông tin xe đăng kí bảo hiểm, nhấn nút Tiếp tục

Bước 5: Xác nhận thông tin đăng kí bảo hiểm

Bước 6: Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Xác nhận thông tin đăng kí bảo hiểm, Xác nhận thanh toán qua Ví điện tử AirPay

Bước 7: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 8: Mở ứng dụng AirPay để thực hiện thủ tục thanh toán

Bước 9: Chọn “Thanh toán” để hoàn tất thủ tục thanh toán

Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Chọn “Thanh toán” để hoàn tất thủ tục thanh toán

Bước 10: Nhập passcode

Bước 11: Thông tin hóa đơn

Bước 12: Thông báo mua Bảo hiểm thành công

Mua bảo hiểm PTI trên trình duyệt Web Mobile

Thông báo mua Bảo hiểm thành công

Tổng quan quy trình sở hữu giấy bảo hiểm xe máy khi thanh toán qua Ví AirPay

  1. Thực hiện giao dịch mua bảo hiểm xe máy qua Ví điện tử AirPay
  2. Bảo hiểm PTI sẽ xác nhận thông tin và địa điểm nhận giấy bảo hiểm
  3. Giấy bảo hiểm xe máy sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận giấy bảo hiểm mà bạn đã đăng ký.

Leave a Reply