Hướng dẫn thanh toán CGV bằng ví AirPay qua app CGV

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán CGV bằng ví AirPay qua ứng dụng CGV

Bạn dễ dàng muavaf thanh toán vé xem phim CGV ngay trên Website CGV hoặc ứng dụng CGV bằng ví điện tử AirPay với một vài bước đơn giản. Hãy cùng vouchersblog tham khảo chi tiết bài hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn liên kết và thanh toán CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua ứng dụng CGV

I/ Đơn hàng từ 100.000VND trở xuống

Bước 1: Tại bước thanh toán vé CGV, chọn “Ví AirPay“. Bạn cần phải liên kết dịch vụ để thanh toán, Chọn “Tôi đồng ý và tiếp tục

Bước 2: Nhấn “Đồng ý“.

Hướng dẫn liên kết và thanh toán CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua ứng dụng CGV

Bước 3: Nhập Mật khẩu Ví AirPay để xác nhận liên kết dịch vụ giữa CGV và AirPay.

Bước 4: Hoàn tất liên kết và hoàn tất thanh toán. Khách hàng lưu ý: đối với đơn hàng dưới 100K, khách hàng chọn “Tôi đồng ý và tiếp tục” ở ứng dụng CGV thì tiền sẽ được tự động trừ trong Ví theo thứ tự ưu tiên ở bảng bên dưới và sẽ hoàn tất đơn hàng thanh toán.

Hướng dẫn liên kết và thanh toán CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua ứng dụng CGV

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay qua website

Lưu ý: Với đơn hàng CGV đầu tiên từ 100.000VND trở xuống thanh toán bằng Ví AirPay, nguồn tiền được sử dụng để thanh toán sẽ được mặc định theo thứ tự ưu tiên như sau:

1 Thẻ tín dụng liên kết với Ví AirPay
2 Không liên kết ví AirPay với thẻ tín dụng/ Thẻ tín dụng không hoạt động Tiền trong ví AirPay
3 Khi nguồn tiền 1 và 2 không thỏa mãn điều kiện thanh toán Thẻ ngân hàng liên kết với ví AirPay

Để thay đổi nguồn tiền thanh toán, vui lòng xem hướng dẫn: tại đây

II/ Đơn hàng trên 100.000VND

Bước 1: Tại bước thanh toán vé CGV, chọn “Ví AirPay“. Chọn “Tôi đồng ý và tiếp tục

Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận liên kết ứng dụng giữa CGV và AirPay.

Bước 3: Nhập Mật khẩu Ví AirPay để hoàn tất liên kết

Hướng dẫn liên kết và thanh toán CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua ứng dụng CGV

Bước 4: Lựa chọn phương thức thanh toán. Nhấn “Thanh toán ngay

Bước 5: Nhập mật khẩu đặt lệnh. Hoàn tất thanh toán

Hướng dẫn liên kết và thanh toán CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua ứng dụng CGV

Leave a Reply