Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay qua website

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay qua website

AirPay xin thông báo kết thúc sớm chương trình khuyến mãi giảm giá 20% thứ 2-4-6 khi mua vé xem phim BHD/CGV bằng ví AirPay với lý do ngân sách khuyến mãi đã được sử dụng hết.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Website: https://cgv.vn

Bước 1: Lên website CGV để đặt vé xem phim. Chọn phim bạn thích xem.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Lên website CGV để đặt vé xem phim. Chọn phim bạn thích xem

Bước 2: Chọn suất chiếu và cụm rạp CGV phù hợp với bạn.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Chọn suất chiếu và cụm rạp CGV phù hợp với bạn

Bước 3: Chọn vị trí chỗ ngồi. Chọn “Next“.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Chọn vị trí chỗ ngồi. Chọn “Next

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán CGV bằng ví AirPay qua ứng dụng CGV

Bước 4: Xác nhận thông tin lần cuối. Chọn “Next

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Xác nhận thông tin lần cuối. Chọn “Next”

Bước 5: Chọn “Hình thức thanh toán” là Ví điện tử AirPay. Chọn “Payment“.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Chọn “Hình thức thanh toán” là Ví điện tử AirPay. Chọn “Payment”

Bước 6: Mở Ví AirPay, chọn mục “Quét mã QR” để thanh toán đơn hàng.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

Mở Ví AirPay, chọn mục “Quét mã QR” để thanh toán đơn hàng

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán “Số dư Ví“. Kiểm tra thông tin và chọn “Trả ngay“.

Bước 8: Nhập Mật khẩu đặt lệnh. Hoàn tất thanh toán.

Hướng dẫn thanh toán vé CGV bằng ví AirPay khi mua vé qua website CGV

chọn trả ngay, Nhập Mật khẩu đặt lệnh. Hoàn tất thanh toán

Leave a Reply