Hướng dẫn thanh toán vé xem phim BHD qua ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn thanh toán vé xem phim BHD qua ví AirPay

Xem phim bom tấn sao có thể thiếu ưu đãi chất ngất hoàn tiền 20% từ Ví điện tử AirPay? Xem phim thỏa thích mỗi ngày nhận ưu đãi hoàn tiền siêu tiết kiệm cùng voucher CBMOVIE19 từ AirPay dành cho bạn.

Hướng dẫn các bước mua và thanh toán vé xem phim BHD bằng Ví AirPay:

Bước 1: Chọn BHD trên ứng dụng AirPay

Bước 2: Chọn Phim muốn đặt vé, chọn Mua vé

Hướng dẫn các bước mua và thanh toán vé xem phim BHD bằng Ví AirPay

Thanh toán vé xem phim BHD qua ví AirPay bước 1, 2

Bước 3: Chọn Chỗ ngồi, chọn tiếp “Xác nhận chỗ ngồi

Bước 4: Chọn “Xác nhận đặt vé

Hướng dẫn các bước mua và thanh toán vé xem phim BHD bằng Ví AirPay

Thanh toán vé xem phim BHD qua ví AirPay bước 3, 4

Bước 5: Lựa chọn hình thức thanh toán, có thể sử dụng tiền từ Ví hoặc từ Tài khoản ngân hàng đã liên kết

Bước 6: Thông tin vé Xem phim đã thực hiện mua thành công

Hướng dẫn các bước mua và thanh toán vé xem phim BHD bằng Ví AirPay

Thanh toán vé xem phim BHD qua ví AirPay bước 5, 6

Lưu ý:

  • Khách hàng cần đưa mã “xxxxxxx” hoặc QR code với nhân viên BHD để vào rạp
  • Khách hàng có thể in vé ra hoặc không cần in
  • Sau khi đặt xong Khách hàng quay ra màn hình => Ví => Vé của tôi sẽ thấy vé

Leave a Reply