Hướng dẫn cách thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn cách thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Fshare là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến tốc độ cao hàng đầu tại Việt Nam được phát triển bởi FPT Telecom. Fshare hiện nay với nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) với dung lượng, hệ thống lưu trữ tốt nhất đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT Telecom.

Khách hàng dễ dàng thanh toán dịch vụ trên hệ thống Fshare dễ dàng bằng Ví điện tử AirPay. Đặc biệt, chỉ 10.000 đồng thanh toán Fcode qua AirPay, khách hàng Fshare đã có tới 15 lượt tải sử dụng trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Bước 1: Truy cập vào website https://www.fshare.vn/, Đăng nhập và lựa chọn gói dịch vụ bạn mong muốn thanh toán.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Truy cập vào website fshare.vn Đăng nhập và lựa chọn gói dịch vụ

Bước 2: Xác nhận thông tin đơn hàng và chọn “Tiếp tục“.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Xác nhận thông tin đơn hàng và chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán “AirPay“.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Chọn phương thức thanh toán “AirPay”

Bước 4: Xác nhận thông tin thanh toán bằng AirPay và chọn “Xác nhận“.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Xác nhận thông tin thanh toán bằng AirPay và chọn “Xác nhận”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để quét mã thanh toán qua AirPay.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Thực hiện theo hướng dẫn để quét mã thanh toán qua AirPay

Bước 6: Chọn phương thức nguồn tiền thanh toán. Chọn “Trả ngay“.

Hướng dẫn các bước thanh toán Fshare bằng Ví AirPay

Chọn phương thức nguồn tiền thanh toán. Chọn “Trả ngay”.

Leave a Reply