Cách mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Chủ đề: Cách mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Vì sự an toàn trên mỗi chuyến đi, hãy mua bảo hiểm xe máy ngay. Chẳng cần phải đi đâu xa (cửa hàng, bưu điện,..) để mua bảo hiểm xe máy, chỉ mở Ví điện tử AirPay, bạn sẽ mua bảo hiểm xe máy PTI mọi lúc, mọi nơi. Giấy bảo hiểm xe máy PTI sẽ được giao trực tiếp đến bạn sau khi thanh toán qua Ví điện tử AirPay.

Xem thêm: Hướng dẫn mua bảo hiểm PTI và thanh toán qua AirPay trên ứng dụng

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Bước 1: Truy cập website https://etpasaigon.vn/home và điền thông tin hợp đồng.

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Truy cập website etpasaigon.vn/home và điền thông tin hợp đồng

Bước 2: Xác nhận thông tin hợp đồng.

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Xác nhận thông tin hợp đồng

Bước 3: Điền thông tin giao nhận bảo hiểm.

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Điền thông tin giao nhận bảo hiểm

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán trả qua ví điện tử AirPay, Xác nhận thanh toán.

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Chọn phương thức thanh toán trả qua ví điện tử AirPay, Xác nhận thanh toán

Bước 5: Mở ứng dụng AirPay và quét mã để thanh toán.

Các bước Mua bảo hiểm PTI thanh toán airpay trên Web Desktop

Mở ứng dụng AirPay và quét mã để thanh toán

Quy trình sở hữu giấy bảo hiểm xe máy khi thanh toán qua Ví AirPay

  1. Thực hiện giao dịch mua bảo hiểm xe máy qua Ví điện tử AirPay
  2. Bảo hiểm PTI sẽ xác nhận thông tin và địa điểm nhận giấy bảo hiểm
  3. Giấy bảo hiểm xe máy sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận giấy bảo hiểm mà bạn đã đăng ký.

Leave a Reply