CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các bạn vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để hiểu rõ hơn về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Vouchersblog.com.

1/ Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận tin khuyến mãi mới nhất của Vouchersblog.com, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ và tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác.

2/ Khi nào thông tin được thu thập?

Vouchersblog.com thu thập thông tin khi bạn đăng ký trở thành thành viên, hoặc đăng ký nhận tin tin khuyến mãi mới nhất.

3/ Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Vouchersblog.com qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Vouchersblog.com hủy các thông tin này; hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

4/ Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Vouchersblog.com có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng nội dung của Website.
  • Gửi tin tức khuyến mại, mã giảm giá mới nhất qua email định kỳ về địa chỉ mail của bạn.

5/ Bảo vệ thông tin khách truy cập

Vouchersblog.com tuyệt đối không bán lại hay để lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác. Vouchersblog.com cũng không sử dụng thông tin của bạn để trục lợi hay làm việc vị phạm pháp luật.

6/ Việc sử dụng ‘cookie’?

Vouchersblog.com không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Vouchetiki.com có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế

7/ Các chương trình liên kết

Vouchersblog.com có thể cung cấp sản phẩm khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Vouchersblog.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

8/ Quảng cáo của Google

Vouchersblog.com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Vouchersblog.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Vouchersblog.com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Vouchersblog.com.

9/ Liên hệ với Vouchersblog.com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho Vouchersblog.com qua trang Liên Hệ nhé.