Giảm giá!

Học kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

799,000

Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel. Khóa học online chất lượng. Cam kết giúp bạn hiểu rõ bản chất và thành thạo làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ.

>> Sử dụng “UNICAN40” giảm ngay 40%

Mô tả

Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel. Khóa học online chất lượng. Cam kết giúp bạn hiểu rõ bản chất và thành thạo làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ.

Giới thiệu khóa học kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Học kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel

Khóa học Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel là khóa học nối tiếp khóa kế toán Excel thương mại. Khóa học cung cấp kiến thức chuyên sâu về hạch toán kế toán, tính giá thành, lập BCTC cho doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ. Hoàn thành khóa học này bạn sẽ sở hữu kiến thức thực tế bổ ích với quy trình làm kế toán tại doanh nghiệp sản xuất. Khóa học được thiết kế chi tiết, mỗi bài giảng là một trải nghiệm thú vị với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu.

Nó sẽ giúp bạn:

 • Nắm rõ quy trình đầy đủ làm kế toán sản xuất trên phần mềm Excel từ A đến Z
 • Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành
 • Phân biệt hạch toán kế toán sản xuất theo từng chế độ kế toán (DN lớn với DN nhỏ, vừa)
 • Nắm rõ các phương pháp tính giá thành, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC)
 • Hiểu về định mức trong sản xuất, cách xây dựng định mức
 • Lập hồ sơ định mức đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này
 • Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất
 • Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên phần mềm Excel để phục vụ tính giá thành
 • Đánh giá sản phẩm dở dang, tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính giá thành phẩm
 • Lập sổ sách và Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel…
 • Và nhiều chia sẻ, giải đáp khác trong quá trình học…

Bạn sẽ học được gì?

 • Không những kế toán tại Cty SX mà kế toán Cty dịch vụ cũng học và làm được
 • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Excel
 • Nẵm rõ bản chất của kế toán giá thành sản xuất
 • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Excel
 • Nẵm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Excel
 • Được cung cấp Phần mềm Excel bản quyền với nhiều tính năng ĐỘC NHẤT và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành
 • Tương tác, trao đổi cùng hàng chục nghìn học viên trên hệ thống
 • Được sự đồng hành của giảng viên trong suốt quá trình học và đi làm sau này
 • Có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.
 • Kỹ năng sử dụng Excel tăng lên đáng kể, giúp ích nhiều cho công việc hàng ngày …
 • Tự tin lập Báo cáo tài chính, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm Excel
 • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất
 • Và còn nhiều lợi ích khác…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Lý thuyết về kế toán giá thành

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Khái quát kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

Bài 3: Phân loại chi phí trong doanh nghiệp

Bài 4: Phân bổ chi phí chung trong sản xuất

Bài 5: Đối tượng tập hợp chi phí

Bài 6: Giá thành sản phẩm và các loại giá thành

Bài 7: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 1

Bài 8: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ – Phần 2

Bài 9: Phương pháp tính giá thành Giản đơn

Bài 10: Phương pháp tính giá thành Hệ số

Bài 11: Bài tập tính giá thành phương pháp hệ số

Bài 12: Phương pháp tính giá thành Tỷ lệ

Bài 13: Bài tập tính giá thành phương pháp tỷ lệ

Bài 14: Tài khoản sử dụng trong kế toán giá thành

Bài 15: Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp

Bài 16: Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp

Bài 17: Kế toán chi phí Sản xuất chung

Bài 18: Nguyên tắc kế toán chi phí SXKD dở dang

Bài 19: Hạch toán kế toán chi phí SXKD dở dang

Bài 20: Sơ đồ chữ T về hạch toán chi phí SXKD dở dang

Bài 21: Kế toán giá thành trong DN lớn – DN nhỏ và vừa

 Phần 2: Tổng quan về giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Bài 22: Quy trình kế toán chung tại doanh nghiệp sản xuất

Bài 23: Thực tế về quy trình tính giá thành sản phẩm – Phần 1

Bài 24: Thực tế về quy trình tính giá thành sản phẩm – Phần 2

Bài 25: Định mức trong giá thành sản phẩm

Bài 26: Hồ sơ xây dựng định mức

Bài 27: Mẫu định mức tham khảo – Phần 1

Bài 28: Mẫu định mức tham khảo – Phần 2

 Phần 3: Hạch toán kế toán sản xuất trên phần mềm excel

Bài 29: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

Bài 30: Giới thiệu phần mềm kế toán excel sản xuất

Bài 31: Giới thiệu thông tin doanh nghiệp

Bài 32: Khai báo đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá

Bài 33: Khai báo nhân viên và vật tư sản xuất

Bài 34: Lưu ý về hạch toán trên nhập liệu

Bài 35: Mua nguyên vật liệu cho sản xuất

Bài 36: Mua công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Bài 37: Ghi tăng công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Bài 38: Lập lệnh sản xuất và quy đổi nguyên vật liệu

Bài 39: Xuất kho nguyên liệu sản xuất

Bài 40: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 1

Bài 41: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 2

Bài 42: Hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất – Phần 3

Bài 43: Nhập kho thành phẩm – Phần 1

Bài 44: Nhập kho thành phẩm – Phần 2

Bài 45: Xuất bán thành phẩm

 Phần 4: Công tác kế toán cuối kỳ

Bài 46: Lập bảng Nhập xuất tồn kho

Bài 47: Cập nhật giá vốn xuất kho nguyên liệu

Bài 48: Lập bảng chấm công

Bài 49: Lập bảng phụ cấp tiền lương

Bài 50: Lập bảng trích bảo hiểm, công đoàn

Bài 51: Lập bảng thanh toán tiền lương

Bài 52: Lập bảng công cụ dụng cụ và trích khấu hao TSCĐ

Bài 53: Hướng dẫn việc phân bổ chi phí chung cho sản phẩm

Bài 54: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 1

Bài 55: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 2

Bài 56: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 3

Bài 57: Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm – Phần 4

Bài 58: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ sản xuất

Bài 59: Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ sản xuất

Bài 60: Hạch toán chi phí tiền lương sản xuất

Bài 61: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 1

Bài 62: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 2

Bài 63: Lưu ý về hạch toán chi phí chung phục vụ sản xuất

Bài 64: Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Bài 65: Các phương án tính giá thành

Bài 66: Tính giá thành phương án 1 – Phần 1

Bài 67: Tính giá thành phương án 1 – Phần 2

Bài 68: Tính giá thành phương án 1 – Phần 3

Bài 69: Tính giá thành phương án 1 – Phần 4

Bài 70: Tính giá thành phương án 1 – Phần 5

Bài 71: Tính giá thành phương án 1 – Phần 6

Bài 72: Tính giá thành phương án 2

Bài 73: Cập nhật giá thành nhập kho thành phẩm DN nhỏ, vừa

Bài 74: Cập nhật giá thành nhập kho thành phẩm DN lớn

Bài 75: Sổ sách kế toán phân hệ giá thành

 Phần 5: Tổng kết

Bài 76: Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên Nguyễn Lê Hoàng

CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam

Nguyễn Hoàng – CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
– Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên học kế toán mỗi năm, cả trực tiếp và online.
– Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp.
– Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
– Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
– Chủ sở hữu và là Giảng viên chính thức của các khóa học Kế toán Online trên siêu thị Unica.
– Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
– Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
– Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
– Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Học kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *