Hướng dẫn thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Chủ đề: Hướng dẫn thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Các bước thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví điện tử AirPay. Nhấn vào mục “Tôi

Bước 2: Chọn mục “Cài đặt

Bước 3: Chọn “Dịch vụ liên kết

Các bước thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Bước 4: Chọn 1 dịch vụ liên kết bất kì

Bước 5: Nhấn vào chi tiết liên kết của dịch vụ

Bước 6: Sắp xếp thứ tự Phương thức thanh toán bằng cách nhấn vào biểu tượng 3 sọc ngang và kéo thả như ý muốn.

Các bước thay đổi nguồn tiền thanh toán trong Ví AirPay

Leave a Reply