Trọn Bộ 3 Giáo Trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người – PDF Download

Trọn Bộ 3 Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người – PDF

Trọn Bộ 3 Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người – PDF
Trọn Bộ 3 Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người – PDF

Trọn bộ “3 Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người” bao gồm bộ ba quyển sách có mức độ từ cơ bản đến nâng cao (sơ cấp, trung cấp và cao cấp). Giáo trình này được biên soạn bởi tác giả Lê Hoàng Phương và nhóm cộng tác xuất bản năm 2012 dựa trên bộ sách của tác Sang-Oak Lee,  Hi-Won Yoon, Jae-Young Han, Mee-Sun Han, và Eun-Guy Choi của viện nghiên cứu ngôn ngữ Đại học quốc gia Seoul.

Bộ sách này gồm 3 tập:

  • Tập 1: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Sơ Cấp
  • Tập 2: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Trung Cấp
  • Tập 3: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Cao Cấp

Mỗi tập sách đều có 25 bài tương ứng 25 chủ đề hướng tới trọng tâm các phần (Từ vựng,phát âm, bài hội thoại, phần ngữ pháp, bài tập thực hành) mỗi phần đều được biên soạn hướng tới các tiêu chí sau:

  • Dễ học, đặc biệt trong tập 1 và 2
  • Mang tính giải trí và giáo dục
  • Phản ánh các đặc trưng về ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn
  • Giới thiệu các khía cạnh văn hóa của người Hàn theo hướng tự nhiên và nguyên vẹn
  • Bảo đảm người học có thể tự học một mình mà ko cần sự trợ giúp của giáo viên hay lớp học
Click Download Ebook Sơ Cấp Tại Đây

Click Download Ebook Trung Cấp Tại Đây

Click Download Ebook Cao Cấp Tại Đây

Leave a Reply