Ví thưởng trên airpay là gì? Cách sử dụng giá trị ưu đãi?

Chủ đề: Ví thưởng trên airpay là gì? Cách sử dụng giá trị ưu đãi?

Ví thưởng là gì? Ví Thưởng dùng để ghi nhận các các giá trị ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của AirPay. Giá trị ghi nhận trong Ví thưởng sẽ phụ thuộc vào điều kiện, thông tin chương trình của từng sự kiện và giá trị giao dịch của khách hàng hoặc cửa hàng, địa điểm cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Giá trị ghi nhận trong Ví thưởng không có giá trị chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc rút về tài khoản ngân hàng liên kết dưới bất kỳ hình thức nào.

Cách sử dụng giá trị ưu đãi trong Ví thưởng

Vui lòng truy cập Ứng dụng Ví điện tử AirPay > chọn mục Ví Tiền.

Giá trị ghi nhận trong Ví thưở̉ng có thể sử dụng để thanh toán dịch vụ, hàng hóa được cung cấp trên Ứng dụng Ví điện tử AirPay và các dịch vụ liên kết.

Giá trị ghi nhận trong Ví thưởng không có giá trị chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc rút về tài khoản ngân hàng liên kết dưới bất kỳ hình thức nào.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin hoàn tiền sau khi thanh toán quét mã QR thanh toán thành công

Bước 1: Mở Ví AirPay và chọn “Quét mã“;

Bước 2: Sau khi quét mã, bạn nhập số tiền mong muốn thanh toán;

Ví thưởng trên airpay là gì? Cách sử dụng giá trị ưu đãi?

Sau khi quét mã, bạn nhập số tiền mong muốn thanh toán

Bước 3: Lựa chọn tài khoản ngân hàng thanh toán đã liên kết với Ví AirPay;

Bước 4: Nhập mật khẩu đặt lệnh;

Bước 5: Kiểm tra thông tin giao dịch và thanh toán thành công.

Ví thưởng trên airpay là gì? Cách sử dụng giá trị ưu đãi?

Kiểm tra thông tin giao dịch và thanh toán thành công

Bước 6: Bạn sẽ nhận được thông báo hoàn tiền sau khi thanh toán thành công.

Bước 7: Bạn có thể kiểm tra thông tin hoàn tiền tại mục “Hệ thống” trong phần Tôi.

Ví thưởng trên airpay là gì? Cách sử dụng giá trị ưu đãi?

Bạn có thể kiểm tra thông tin hoàn tiền tại mục “Hệ thống” trong phần Tôi

Leave a Reply