1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh – PDF

1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh – PDF

1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh – PDF
1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh – PDF

Cuốn sách 1000 từ vựng tiếng nhật bằng hình ảnh là một cuốn sách song ngữ tiếng Anh / tiếng Nhật được minh họa với những cảnh bận rộn và hình ảnh được dán nhãn để giúp trẻ học từ vựng tiếng Nhật. Bên cạnh mỗi bức tranh, từ tiếng Nhật được viết bằng kana, các dấu hiệu âm tiết tiếng Nhật thường được sử dụng cho người mới bắt đầu, cùng với phiên âm bằng chữ La Mã. Bao gồm phần giới thiệu ngắn về kana với hướng dẫn phát âm đơn giản và danh sách tiếng Anh / tiếng Nhật gồm tất cả các từ trong sách.

Click Download ebook Tại Đây:

Click Download Ebook Tại Đây

Tải thêm tài liệu tại đây: https://taisachdientu.com/ebook

Leave a Reply