2000 Hán Tự thường dụng – Nguyễn Phi Ngọc – PDF

2000 Hán Tự thường dụng – Nguyễn Phi Ngọc – PDF

2000 Hán Tự thường dụng – Nguyễn Phi Ngọc – PDF
2000 Hán Tự thường dụng – Nguyễn Phi Ngọc – PDF

Cuốn sách bao gồm 2000 từ Hán tự thường dùng trong tiếng nhật bao gồm cách phát âm on, kun và hán việt ngoài ra còn một số ví dụ và giải thích từ cho các hán tự sách biên soạn dạng bảng, có thể in ra để lưu lại khi cần dùng.

Click Download ebook Tại Đây:

Click Download Ebook Tại Đây

Tải thêm tài liệu tại đây: https://taisachdientu.com/ebook

Leave a Reply