Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Nội dung trên trang này chỉ dành cho mục đích chia sẽ thông tin mua sắm, chia sẽ coupons, mã giảm giá khuyến mãi miễn phí và giáo dục. Nó không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên y tế hoặc thay thế lời khuyên hoặc điều trị đó từ bác sĩ cá nhân. Tất cả người đọc / người xem nội dung này nên tham khảo ý kiến chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoặc các ​​bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có trình độ về các câu hỏi sức khỏe cụ thể. Vouchersblog và nhà xuất bản của nội dung này đều không chịu trách nhiệm về những hậu quả sức khỏe có thể xảy ra đối với bất kỳ người nào hoặc những người đọc hoặc theo dõi thông tin trong nội dung giáo dục này. Tất cả người xem nội dung này, nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của họ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình dinh dưỡng, bổ sung hoặc lối sống nào.