Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 – PDF Download

Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 – PDF

Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 – PDF
Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 – PDF

Sách giáo khoa tiếng Nhật dùng cho đối tượng là học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Nhằm giúp học sinh tiếp tục làm quen với tiếng Nhật, giúp cho các em có thể nghe, nói, đọc, viết được tiếng Nhật ở mức độ đơn giản, bồi dưỡng cho các em năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật nói riêng, năng lực giao tiếp xã hội nói chung, đồng thời tạo cho các em sự hứng thú và thái độ tiếp nhận đối với nền văn hóa khác – một yếu tố quan trọng trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế.

Click Download ebook Tại Đây

Leave a Reply