Yonsei Korean Reading 1,2,3,4,5 (Ebook + audio) Download

Yonsei Korean Reading 1,2,3,4,5 (Ebook + audio) Download

Yonsei Korean Reading 1,2,3,4,5 (Ebook + audio) Download
Yonsei Korean Reading 1,2,3,4,5 (Ebook + audio) Download

Bộ Yonsei Korean này là một bộ sưu tập tổng hợp, bao gồm nhiều loại nhiệm vụ và hoạt động khác nhau cũng như thực hành tập trung từ vựng và ngữ pháp.

Những thực hành này nâng cao tất cả bốn kỹ năng giao tiếp: nghe, nói, đọc và viết. Các chủ đề và tình huống thú vị được thảo luận trong sách giáo khoa sẽ cho phép người học thực hiện một loạt các chức năng giao tiếp bằng ngôn ngữ Hàn Quốc.

Cập nhập các phiên bản Ebook (PDF và Audio) của các giáo trình này được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau vì vậy chỉ có một số giáo trình và Audio từ 1 đến 5:

Click Download Ebook Tại Đây:

Click Download Ebook Tại Đây

Click Download AudioTại Đây:

Click Download Audio Tại Đây

Tải thêm tài liệu tại đây: https://taisachdientu.com/ebook

Hoặc Download Drive:

Chi tiết sách và file nghe giáo trình Yonsei dành cho người học tiếng hàn

Yonsei Korean 1.1:

Tải file bản PDF: Download

Tải file nghe Audio SGK: Download

Tải file nghe Audio SBT: Download

Slide bài giảng 1.1: Download

File nghe sách đọc hiểu 1.1: Download

Yonsei Korean 1.2:

Tải file bản PDF: Download

Tải file nghe Audio SGK: Download

Tải file nghe Audio SBT: Download

File nghe sách đọc hiểu 1.2: Download

Yonsei Korean 2.1:

Tải file bản PDF: Download

Tải file nghe Audio SGK: Download

Tải file nghe Audio SBT: Download

Yonsei Korean 2.2:

Tải file bản PDF: Download

Tải file nghe Audio SGK: Download

Tải file nghe Audio SBT: Download

Leave a Reply