Cách Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Chủ đề: cách Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vouchersblog.com. Thì đến hẹn lại lên hôm nay trong bài viết này chúng tôi chia sẽ các bạn 4 cách để Người dùng có thể đăng nhập Shopee nếu mất / quên mật khẩu nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Shopee trên điện thoại

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Có 4 cách để Người dùng có thể đăng nhập Shopee nếu mất / quên mật khẩu:

✅Website chính thức: https://shopee.vn

1/ Đăng nhập tài khoản shopee bằng SMS

*Chỉ áp dụng được với tài khoản Có đăng nhập trong vòng 180 ngày

Bước 1: Vào phần Đăng nhập > chọn Đăng nhập bằng SMS >

Bước 2: Nhập số điện thoại đã đăng ký Shopee > bấm Tiếp

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Bước 3: Nhập chính xác các ký tự xuất hiện trên màn hình > bấm Đồng ý

Bước 4: Nhập mã xác minh OTP được gửi vào số điện thoại  > chọn Hoàn thành

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

2/ Đăng nhập shopee bằng cách tạo mật khẩu mới

Bước 1: Vào mục Tôi > Đăng nhập > Chọn Quên

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Bước 2: Nhập số điện thoại/email đã đăng ký > bấm Tiếp > nhập Mã ký tự hiển thị

Bước 2: Nhập số điện thoại/email đã đăng ký > bấm Tiếp > nhập Mã ký tự hiển thị Bước 3: Nhập mã xác minh được gửi vào số điện thoại hoặc bấm vào đường link trong email "Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập Shopee" bạn vừa nhận được. Bước 4: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Shopee.

 

Bước 3: Nhập mã xác minh được gửi vào số điện thoại hoặc bấm vào đường link trong email “Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập Shopee” bạn vừa nhận được.

Bước 2: Nhập số điện thoại/email đã đăng ký > bấm Tiếp > nhập Mã ký tự hiển thị Bước 3: Nhập mã xác minh được gửi vào số điện thoại hoặc bấm vào đường link trong email "Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập Shopee" bạn vừa nhận được. Bước 4: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Shopee.

Bấm đồng ý để hoàn thành đăt lại mật khẩu.

Bước 2: Nhập số điện thoại/email đã đăng ký > bấm Tiếp > nhập Mã ký tự hiển thị Bước 3: Nhập mã xác minh được gửi vào số điện thoại hoặc bấm vào đường link trong email "Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập Shopee" bạn vừa nhận được. Bước 4: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Shopee.

Bước 4: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Shopee.

3/ Đăng nhập shopee bằng tài khoản Google

* Chỉ áp dụng được khi tài khoản Shopee của bạn có liên kết với tài khoản Gmail

Bước 1: Vào phần Đăng nhập > Tiếp tục với Google

Bước 2: Chọn Tiếp tục điều hướng qua ứng dụng Gmail

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Bước 3: Nhập tài khoản Google đã đăng ký Shopee + mật khẩu của tài khoản Google

Bước 4: Chọn Tiếp theo > Bạn đã có thể đăng nhập thành công

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

4/ Đăng nhập shopee bằng tài khoản Facebook

* Chỉ áp dụng được khi tài khoản Shopee của bạn có liên kết với tài khoản Mạng xã hội Facebook

Bước 1: Vào phần Đăng nhập > Tiếp tục với Facebook

Bước 2: Chọn Tiếp tục điều hướng qua ứng dụng Facebook

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Bước 3: Xác nhận đăng nhập với Facebook > Hoàn Thành

Các bước Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Leave a Reply