Cách Kích Hoạt Và Liên Kết Ví ShopeePay Với Shopee

Chủ đề: Cách Kích Hoạt Và Liên Kết Ví ShopeePay Với Shopee

Dể dàng liên kết và Liên Kết Ví ShopeePay Với Shopee giúp bạn trải nghiệm và mua hàng một cách đơn giản, tiện lợi.

Xem ngay: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Đặt Lệnh Ví ShopeePay trên Shopee

Các bước kích hoạt và liên kết ví ShopeePay với Shopee

Trường hợp 1: Bạn chưa có tài khoản ví ShopeePay

Thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây để tiền hành tạo tài khoản ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Shopee -> Chọn mục Tôi -> Chọn Ví ShopeePay
  • Bước 2Xác nhận đồng ý Điều khoản & Điều kiện -> Nhấn Thiết lập Ví ShopeePay

Các bước kích hoạt và liên kết ví ShopeePay với Shopee

  • Bước 3: Chọn Kích hoạt ngay và định danh tài khoản bằng cách nhập chính xác & đầy đủ Họ & tên và số CMND / Căn cước công dân của bạn.
    **Lưu ý: thông tin khi nhập sai sẽ không thể thay đổi**
  • Bước 4: Tạo mật khẩu đặt lệnh cho Ví ShopeePay (gồm 6 số) để hoàn tất kích hoạt Ví ShopeePay

Các bước kích hoạt và liên kết ví ShopeePay với Shopee

Trường hợp 2: Bạn đã có tài khoản ví ShopeePay. Làm thế nào để liên kết ví ShopeePay với tài khoản Shopee?

*Để liên kết tài khoản Ví ShopeePay bạn đang có và tài khoản Shopee, bạn cần đảm bảo Số điện thoại đăng ký ShopeePay và Số điện thoại đăng ký Shopee là giống nhau.*

Nếu số điện thoại khác nhau, bạn cũng có thể thay đổi số điện thoại trên Shopee để trùng với số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ShopeePay.
Hoặc thay đổi số điện thoại trên ví ShopeePay trùng với số điện thoại đã đăng ký Shopee. Xem thêm hướng dẫn tại

Thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây để tiền hành liên kết ví ShopeePay và tài khoản Shopee:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Shopee -> Chọn mục Tôi -> Ví ShopeePay của tôi

  • Bước 2: Xác nhận đồng ý Điều khoản & Điều kiện -> Nhấn Thiết lập Ví ShopeePay

Các bước kích hoạt và liên kết ví ShopeePay với Shopee

  • Bước 3: Nhấn Bắt đầu liên kết

  • Bước 4: Nhập Mật khẩu đặt lệnh Ví ShopeePay. Hoàn tất liên kết

Các bước kích hoạt và liên kết ví ShopeePay với Shopee

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply