Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Chủ đề: Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Để liên kết tài khoản Now bạn đang có với tài khoản Shopee, bạn cần đảm bảo Số điện thoại đăng ký trên Now và Số điện thoại đăng ký trên Shopee là giống nhau.

Nếu số điện thoại khác nhau, bạn cũng có thể thay đổi số điện thoại trên Shopee để trùng với số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản Now, hoặc thay đổi số điện thoại trên Now trùng với số điện thoại đã đăng ký trên Shopee.

Bạn sẽ nhìn thấy bước liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee bạn đang sử dụng khi bạn thêm món vào giỏ hàng cho lần đầu tiên trên ứng dụng Shopee.

Các bước liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Bạn cần phải liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee của bạn để đặt món với NowFood. Nếu chưa có tài khoản Now, khi liên kết với tài khoản Shopee, 1 tài khoản Now mới sẽ được tạo với số điện thoại bạn đăng ký trên Shopee.

Hướng dẫn 3 bước liên kết:

Bước 1: Chọn món ưa thích của bạn trên NowFood

 Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Bước 2: Nhấn Đồng ý để tiếp tục

 Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Bước 3: Vui lòng kiểm tra chính xác số điện thoại hiển thị. Nhấn Xác nhận nếu đó đúng là số điện thoại bạn sử dụng trên cả Shopee và Now.

 Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Lưu ý: Liên kết sẽ mất hiệu lực khi bạn tiến hành thay đổi số điện thoại đăng ký trên Shopee hoặc Now. Nếu bạn muốn liên kết lại với tài khoản cũ, vui lòng đổi lại số điện thoại như cũ và tiến hành thao tác liên kết lại từ đầu.

Xem thêm: Làm thế nào để nhận được Shopee Xu từ đơn NowFood?

Xem thêm: Hướng dẫn cách Để Đặt Món Nowfood trên shopee

Cách để thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản Now

Bước 1: Truy cập ứng dụng Now > mục Tài Khoản > Cài đặt > Thông tin liên hệ > Điện thoại > Nhấn vào số điện thoại hiện tại của bạn > Tiếp tục > Cập nhật.

Cách để thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản Now

Bước 2: Nhập số điện thoại mới > Nhấn ‘Sử dụng SMS

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại vừa nhập, và số điện thoại mới của bạn sẽ được cập nhật

Cách để thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản Now

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi số điện thoại sang số điện thoại đã có tài khoản đăng ký trên Now

Cách Để Thay Đổi Số Điện Thoại Trên Shopee

Bước 1: Vào mục Tôi > Thiết lập Tài khoản > Chọn Hồ sơ của tôi > Điện thoại > Sửa / Thay đổi

Bước 2: Điền số điện thoại mới > Nhập mã xác minh được gửi qua SMS & chọn “Xác nhận”

Lưu ý:

– Nếu tài khoản Shopee của bạn có liên kết với các tài khoản khác (Ví dụ: AirPay, Now,…), số điện thoại của các tài khoản liên kết này cũng sẽ được thay đổi

– Vì mục đích bảo mật, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm một số thông tin dưới đây để xác minh trên ứng dụng Shopee:

  • Tháng và năm hết hạn của thẻ Tín dụng / Ghi nợ đã lưu
  • Số tài khoản ngân hàng đã lưu trên Shopee

Tôi Có Thể Hủy Đơn Trên Nowfood Không?

Lưu ý: Người mua chỉ có thể nhấn nút Hủy trước khi đơn hàng được quán xác nhận. Sau khi quán đã xác nhận, nếu Người mua vẫn muốn hủy đơn, vui lòng để lại lời nhắn trong mục Chat để quán và Shipper nhận được thông tin.

Bạn có thể hủy đơn trên NowFood bằng cách Truy cập Chi tiết đơn hàng > Nhấn Hủy > Chọn lý do Hủy

 Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Với đơn thanh toán trả trước (AirPay, thẻ Tín dụng/Ghi nợ, ATM), Shopee sẽ tiến hành hoàn tiền cho Người mua theo phương thức sau:

 Cách liên kết tài khoản Now với tài khoản Shopee

Leave a Reply