Cách thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua ShopeePay

Chủ đề: Cách thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua ShopeePay

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua Ví ShopeePay

(Hướng dẫn thanh toán tiền điện, các thanh toán khác tương tự)

Bước 1: Mở Ứng dụng ShopeePay > Chọn “Hóa đơn”

Bước 2: Chọn “Điện” > Chọn khu vực đăng kí dịch vụ và cần thanh toán

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua Ví ShopeePay

Bước 3: Nhập Mã Khách hàng > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Bước 4: Kiểm tra các thông tin hóa đơn > Chọn “Nhắc bạn mỗi tháng” (nếu muốn) > Bấm “Tiếp” 

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua Ví ShopeePay

 

Bước 5: Kiểm tra các thông tin hóa đơn một lần nữa trước khi thanh toán > Bấm “Thanh toán”

Bước 6: Chọn sử dụng Coupon (nếu có) > Chọn nguồn tiền mà bạn muốn sử dụng > Bấm “Thanh toán ngay”

Bước 7: Bấm mật khẩu để hoàn tất thanh toán

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện, nước, net, TH cáp qua Ví ShopeePay

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply