Học kế toán xây dựng trên Excel online trên unica

Chủ đề: Học kế toán xây dựng trên Excel online trên unica

Khóa học kế toán xây dựng trên excel. Chương trình kế toán dành cho các bạn kế toán làm việc tại các công ty chuyên về thầu xây dựng. Khóa học hướng dẫn chi tiết các bước làm kế toán cho công ty xây dựng. Từ việc tiếp nhận và đọc hiểu dự toán xây dựng…

👉Xem ngay: Combo 4 Khóa Học Kỹ Năng Tin Học Văn Phòng Online Giá 499,000đ

Giới thiệu khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

Giới thiệu khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

– Khóa học hướng dẫn chi tiết về dự toán trong xây dựng, về các loại chi phí trong xây dựng

– Hướng dẫn đọc hiểu dự toán trong xây dựng, cách sử dụng phần mềm dự toán cơ bản

– Hướng dẫn hạch toán kế toán trong DN xây dựng trên cả thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC

– Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm kế toán Excel để làm kế toán xây dựng

– Cách khai báo, cập nhật số liệu ban đầu cho phần mềm excel xây dựng

– Hướng dẫn chi tiết cách nhập từng nghiệp vụ kế toán vào file phần mềm,

– Hướng dẫn lập các bảng biểu cuối kỳ (lương, bảo hiểm, tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT, …vv)

– Hướng dẫn hạch toán chi tiết các bút toán cuối kỳ, cách kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm

– Hướng dẫn công thức để lập bảng biểu, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.

– Đầy đủ nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng

– Hướng dẫn cách lấy chi phí cho công trình, đảm bảo trong dự toán và kiểm soát được chi phí theo dự toán.

– Hướng dẫn tính giá thành công trình trên phần mềm excel và cách cập nhật giá thành

– Hướng dẫn cách làm hồ sơ lương, hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng và thanh lý hợp động xây dựng

– Hướng dẫn xử lý chi phí vượt dự toán công trình khi quyết toán thuế cuối năm

– Tất cả học trên excel để hiểu bản chất hạch toán, bản chất số liệu kế toán trong công ty xây dựng

👉👉ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC HÔM NAY GIẢM 50%

Lưu ý: GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MàUNICAN40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA).

Bạn sẽ học được gì từ khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

 • Nắm rõ quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp xây dựng, cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, vừa
 • Đọc hiểu được dự toán xây dựng. Tường tận các loại chi phí trong xây dựng
 • Nắm được cách xử lý chi phí, cách lấy chi phí cho công trình
 • Biết cách bóc chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán
 • Nắm rõ quy trình hạch toán và tính giá thành công trình trong công ty xây dựng
 • Thành thạo cách sử dụng phần mềm kế toán excel, thành thạo các công thức excel để làm kế toán
 • Cân đối chi phí để nằm trong dự toán công trình
 • Nắm rõ được cách tính lương, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tính giá vốn, phân bổ chi phí chung, tính giá thành công trình…
 • Biết cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng, các loại hợp đồng nhân công trong xây dựng
 • Lập được báo cáo tài chính nhanh, chính xác, nắm rõ cách kiểm tra đúng sai trên báo cáo.
 • Khai thuế định kỳ và quyết toán được các loại thuế cuối năm
 • Bạn có được kiến thức kế toán xây dựng mà một người đi làm 2 năm mới trải nghiệm và làm được.

Nội dung khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

 Phần 1: Giới thiệu và khái quát chung

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Tổng quan về kế toán xây dựng

Bài 3: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 1

Bài 4: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 2

Bài 5: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 3

Bài 6: Giới thiệu danh mục Name đã cài đặt

Bài 7: Cách thêm, xóa dòng và xử lý lỗi phần mềm

Bài 8: Sửa lỗi không đọc được số liệu trên dự toán

Bài 9: Giới thiệu tài liệu thực hành

Bài 10: Thanh toán trong hợp đồng xây dựng

 Phần 2: Tìm hiểm về dự toán xây dựng

Bài 11: Dự toán xây dựng là gì?

Bài 12: Chi phí xây dựng trong dự toán

Bài 13: Chi phí nguyên vật liệu trong xây dựng

Bài 14: Chi phí nhân công khoán nội bộ

Bài 15: Chi phí nhân công khoán cho pháp nhân

Bài 16: Chi phí nhân công khoán cho một cá nhân

Bài 17: Chi phí nhân công khoán cho một nhóm cá nhân

Bài 18: Chi phí máy thi công và chi phí gián tiếp

Bài 19: Đọc hiểu dự toán – Phần 1

Bài 20: Đọc hiểu dự toán – Phần 2

Bài 21: Đọc hiểu dự toán – Phần 3

Bài 22: Cách lấy chi phí công trình không vươt dự toán

 Phần 3: Khái quát hạch toán kế toán xây dựng

Bài 23: Phân biệt hạch toán giữa các chế độ kế toán

Bài 24: Hạch toán kế toán xây dựng – Phần 1

Bài 25: Hạch toán kế toán xây dựng – Phần 2

Bài 26: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 1

Bài 27: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 2

Bài 28: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 3

Bài 29: Định khoản chứng từ tháng 2

Bài 30: Định khoản chứng từ tháng 3

 Phần 4: Cập nhật số liệu đầu kỳ

Bài 31: Khai báo danh mục tài khoản

Bài 32: Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp

Bài 33: Khai báo danh mục nhân viên, vật tư, công trình

Bài 34: Khai báo danh mục kho, danh mục khác

Bài 35: Khai báo danh mục CCDC, TSCĐ, ngân hàng

Bài 36: Cập nhật số dư đầu kỳ công nợ

Bài 37: Cập nhật số dư vật tư, công trình

Bài 38: Lưu ý khi cập nhật số dư vật tư

Bài 39: Cập nhật số dư công cụ dung cụ

Bài 40: Cập nhật số dư tài sản cố định

Bài 41: Cập nhật số dư tài khoản – Phần 1

Bài 42: Cập nhật số dư tài khoản – Phần 2

Bài 43: Cập nhật dự toán cho phần mềm kế toán

 Phần 5: Hạch toán số liệu kế toán

Bài 44: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 1

Bài 45: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 2

Bài 46: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 3

Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 4

Bài 48: Kết chuyển lợi nhuận đầu năm

Bài 49: Thanh toán qua ngân hàng

Bài 50: Đề nghị tạm ứng mua công cụ xây dựng

Bài 51: Xuất kho vật tư cho công trình

Bài 52: Mua vật tư xuất thẳng không qua kho

Bài 53: Hạch toán chi phí trả trước

Bài 54: Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Bài 55: Chi tiếp khách bằng tiền tạm ứng

Bài 56: Mua công cụ xây dựng bằng tiền tạm ứng

Bài 57: Mua và ghi tăng tài sản cố định

Bài 58: Hạch toán chi phí chung mua ngoài

Bài 59: Hạch toán chi phí máy thi công mua ngoài

Bài 60: Nhận hóa đơn về sau vật tư

Bài 61: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 1

Bài 62: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 2

Bài 63: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 3

Bài 64: Hạch toán doanh thu công trình

Bài 65: Hạch toán giá vốn công trình – Phần 1

Bài 66: Hạch toán giá vốn công trình – Phần 2

Bài 67: Hạch toán các khoản nộp ngân sách nhà nước

Bài 68: Xuất kho công cụ dụng cụ cho công trình

Bài 69: Mua công cụ dụng cụ cho văn phòng

Bài 70: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ – Phần 1

Bài 71: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ – Phần 2

Bài 72: Cách kiểm tra số liệu trên Nhập liệu phát sinh

 Phần 6: Lập các bảng tính và hạch toán cuối kỳ

Bài 73: Lập bảng chấm công

Bài 74: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 1

Bài 75: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 2

Bài 76: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 3

Bài 77: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 4

Bài 78: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 5

Bài 79: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 1

Bài 80: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 2

Bài 81: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 3

Bài 82: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 4

Bài 83: Bóc chi phí nhân công trực tiếp – Phần 1

Bài 84: Bóc chi phí nhân công trực tiếp – Phần 2

Bài 85: Bóc chi phí máy thi công – Phần 1

Bài 86: Bóc chi phí máy thi công – Phần 2

Bài 87: Bóc chi phí máy thi công – Phần 3

Bài 88: Lập bảng lương công trình – Phần 1

Bài 89: Lập bảng lương công trình – Phần 2

Bài 90: Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Bài 91: Lập bảng khấu hao tài sản cố định

Bài 92: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 1

Bài 93: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 2

Bài 94: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 3

Bài 95: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 4

Bài 96: Cập nhật đơn giá xuất kho – Phần 1

Bài 97: Cập nhật đơn giá xuất kho – Phần 2

Bài 98: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 1

Bài 99: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 2

Bài 100: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 3

Bài 101: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 4

Bài 102: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ và trả trước

Bài 103: Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Bài 104: Hạch toán chi phí tiền lương

Bài 105: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 1

Bài 106: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 2

Bài 107: Tính thuế thu nhập cá nhân0

Bài 108: Trả tiền lương cho người lao động

Bài 109: Nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn

 Phần 7: Tính giá thành công trình

Bài 110: Giới thiệu bảng tính giá thành công trình

Bài 111: Tính giá thành công trình – Phần 1

Bài 112: Tính giá thành công trình – Phần 2

Bài 113: Tính giá thành công trình – Phần 3

Bài 114: Tính giá thành công trình – Phần 4

Bài 115: Tính giá thành công trình – Phần 5

Bài 116: Cập nhật giá vốn công trình khi nghiệm thu

Bài 117: Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Bài 118: Hướng dẫn tổng hợp số liệu công trình

Bài 119: Kiểm tra chênh lệch vật tư so với dự toán

Phần 8: Khai thuế GTGT và kết chuyển cuối kỳ

Bài 120: Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Bài 121: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT

Bài 122: Hướng dẫn sử dụng bảng kê mua vào bán ra

 Phần 9: Kết chuyển, lập báo cáo tài chính

Bài 123: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 1

Bài 124: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 2

Bài 125: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 3

Bài 126: Lập bảng cân đối phát sinh tháng – Phần 1

Bài 127: Lập bảng cân đối phát sinh tháng – Phần 2

Bài 128: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 1

Bài 129: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 2

Bài 130: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 3

Bài 131: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 4

Bài 132: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 5

Bài 133: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 6

Bài 134: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 7

Bài 135: Kiểm tra lại các nghiệp vụ hạch toán cuối kỳ

Bài 136: Kiểm tra lại các bảng tính cuối kỳ

Bài 137: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ – Phần 1

Bài 138: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ – Phần 2

Bài 139: Lập bảng cân đối số phát sinh năm – Phần 1

Bài 140: Lập bảng cân đối số phát sinh năm – Phần 2

Bài 141: Hướng dẫn sử dụng sheet Tổng hợp tài khoản

Bài 142: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 1

Bài 143: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 2

Bài 144: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 3

Bài 145: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 1

Bài 146: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 2

Bài 147: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 3

Bài 148: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 1

Bài 149: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 2

Bài 150: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 3

Bài 151: Lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bài 152: Chia sẻ một chút về thuế

 Phần 10: Lập và In sổ kế toán

Bài 153: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 1

Bài 154: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 2

Bài 155: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 3

Bài 156: Hướng dẫn in sổ kế toán

Bài 157: Hướng dẫn in các loại phiếu kế toán

Bài 158: Tổng kết khóa học

👉👉ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC HÔM NAY GIẢM 50%

Thông tin giảng viên – Nguyễn Lê Hoàng

 • CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên học kế toán online mỗi năm cả trực tiếp, học Excel online và cả thực tế
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng sở hữu tất cả các khóa học tin học văn phòng Online trên hệ thống trực tuyến
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
 • Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Đánh giá của học viên khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

Đánh giá của học viên khóa học kế toán xây dựng trên Excel online

Mai Ngọc Hưng: Bài học quá hay và bổ ích

HOÀNG THỊ NGỌC ANH: Nghe giọng thày rất hay. Thày dạy dễ hiểu, tính ứng dụng cao. Mình đã học hầu hết các khoá của Thày rùi…

Nguyễn Thanh Thủy: Khóa học thực sự tuyệt vời ạ.

Tags: Kế toán tổng hợp,   Tài chính Kế toán  , Kế Toán

Leave a Reply