Học Lập trình LinQ toàn tập

Chủ đề: Học Lập trình LinQ toàn tập

Hướng dẫn bạn sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#, ứng dụng linh hoạt vào công việc và tự tạo một ứng dụng hoàn thiện.

Giới thiệu khóa Học Lập trình LinQ toàn tập

Giới thiệu khóa Học Lập trình LinQ toàn tập

Có phải bạn đang…

 • Bạn là học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo học công nghệ thông tin?
 • Bạn muốn học lập trình C# hiệu quả tại nhà để ứng dụng trong việc học hành?
 • Bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình web mà vẫn chưa thấy tính ứng dụng của nó?
 • Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ C# bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao?
 • Hay bạn đã học ngôn ngữ lập trình C#, đã đi làm nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện trong quá trình lập trình, và bạn đang cần một khóa học để trau dồi bổ sung thêm những kiến thức về C#?

Hãy tham gia khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” của giảng viên Trần Duy Thanh tại Unica!

Khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa học có điều gì đặc biệt bạn không nên bỏ qua?

✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

✔️ Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

✔️ Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

✔️ Sử dụng Extension method

✔️ Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

✔️ Xử lý chuỗi, mảng, collections

✔️ Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

✔️ Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

✔️ Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

✔️ Triển khai được mô hình đa tầng

✔️ Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu khóa học lập trình hấp dẫn “Lập trình LinQ toàn tập” tại Unica để nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ C# và ứng dụng thành công trong công việc của bạn ngay hôm nay!

Thông tin giảng viên khóa học Lập trình LinQ toàn tập

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

 • Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
 • Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
 • Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp của anh Trần Duy Thanh (từ năm 2005):

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
 • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
 • Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
 • Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
 • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trên các khoá học Excel và nhiều khoá Học tin học văn phòng hấp dẫn khác trên Unica

Lưu ý: GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MàUNICAN40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA).

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Lập trình LinQ toàn tập

 • Có được kiến thức toàn diện nhất, bài bản nhất về ngôn ngữ lập trình C#
 • Nhanh chóng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xử lý vấn đề trong quá trình lập trình C#, fix lỗi, xử lý và kiểm soát biệt lệ, triển khai mô hình đa tầng phức tạp trong C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Nội dung khóa học Lập trình LinQ toàn tập

 Phần 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

 Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

Bài 4: Generics

Bài 5: Implicitly Typed Variables

Bài 6: Object Initializers

Bài 7: Anonymous Types

Bài 8: Extension Methods

Bài 9: Delegate

Bài 10: Lambda Expressions

Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

Bài 12: Deferred execution và lazy loading

Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

 Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

Bài 14: Foreach

Bài 15: Exists

Bài 16: Find

Bài 17: FindAll

Bài 18: FindIndex

Bài 19: FindLast

Bài 20: FindLastIndex

Bài 21: RemoveAll

Bài 22: TrueForAll

 Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

Bài 23: Select

Bài 24: Where

Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

Bài 26: OfType

Bài 27: All

Bài 28: Any

Bài 29: Max, Min

Bài 30: FirstOrDefault

Bài 31: Skip

Bài 32: Skipwhile

Bài 33: Take

Bài 34: TakeWhile

Bài 35: ToArray

Bài 36: ToDictionary

Bài 37: ToList

Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

 Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

Bài 39: LinQ to SQL là gì

Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

 Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

Bài 58: Cập nhật Danh mục

Bài 59: Xóa một Sản phẩm

Bài 60: Xóa một Danh mục

Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

 Phần 8: Sử dụng Store Procedure

Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm

Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm

Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm

Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá

Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm

Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

 Phần 9: Các bài tập rèn luyện

Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Nhận Xét về khóa học Lập trình LinQ toàn tập

Nhận Xét về khóa học Lập trình LinQ toàn tập

Trần Nguyễn Anh Duy: Thay giang rat de hieu, bai giang giup toi co them kien thuc ve linq sql, cam on thay rat nhieu!

Lê Ngọc Nam: khóa học rất hay, cảm ơn thầy

Huy Cường: Thầy dạy dễ hiểu, nội dung rõ ràng

Pham Viet Dung: Hoàn thành khóa học nhưng chưa làm được software nào hết

Duongtrian: khóa học thầy giảng rất chi tiết thầy ơi

Tạ Huy Hiệu: Very Good! Unica co the xay dung them khoa hoc Prolog cho Tri tue nhan tao nua thi tot.

Ngô anh đức: dạy dễ hiểu

Nguyễn Hoàng Minh: Giáo trình dễ học. Bạn có thể học bất cứ nơi đâu. Đang chờ khóa lập trình C# với WPF.

Lê Bá Thiền: Kiến thức nâng cao C# tuyệt vời

Thế Vinh: Tuy ít sử dụng VS nhưng cũng thấy hay

Leave a Reply