Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z online

Chủ đề: Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z online

Khóa học được xây dựng và cung cấp tới người học toàn bộ kiến thức thực tế về công tác kế toán, sử dụng phần mềm POS và Excel tại các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng từ cơ bản đến chuyên sâu.

Giới thiệu khóa học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

Giới thiệu khóa học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z

– Bạn là nhân viên kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp, bạn có ý định chuyển hướng sang làm kế toán nhà hàng?

– Bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp, bạn có nhu cầu ứng tuyển và làm việc tại công ty kinh doanh lĩnh vực nhà hàng?

– Các chủ doanh nghiệp có nhu cầu học kế toán chuyên nhà hàng để làm quen và quản lý công ty?

Bạn có biết:

Nhà hàng đang là một trong những lựa chọn khởi nghiệp kinh doanh “hot” nhất hiện nay, tuy nhiên, làm kế toán nhà hàng không đơn giản như làm kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh đơn thuần khác.

Nắm bắt được những vấn đề trên Khóa học “Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z” do giảng viên Lê Thị Ninh Vân hướng dẫn được xây dựng và cung cấp tới người học toàn bộ kiến thức thực tế về công tác kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng từ cơ bản đến chuyên sâu.

Khi tham gia khóa học, học viên sẽ:

✔️ Được cung cấp các kiến thức về phương pháp tính thuế, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.

✔️ Nắm được phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu món ăn của nhà hàng chi tiết đến từng nguyên vật liệu rau, thịt, mắm muối, nước tương, gạo… và cách xử lý nguyên vật liệu tiêu hao, thành phẩm thiu, hư, hỏng bỏ đi, định mức tiêu hao.

✔️ Được hướng dẫn hoạch toán, xử lý đối với các thực phẩm, nguyên liệu chế biến mua lẻ của tiểu thương.

✔️ Biết cách phân bổ các chi phí chung như điện, nước, gas,…; cách phân bổ công cụ, dụng cụ trong nhà hàng; cách tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.

✔️ Biết cách thức và phương pháp xây dựng bảng lương cho từng bộ phận theo từng loại lương khác nhau…

✔️ Được hướng dẫn cách thức và phương pháp tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn cho phù hợp với nội dung, giá trị của từng hóa đơn tiếp khách; phương pháp xây dựng giá bán hợp lý khi xuất hóa đơn.

✔️ Biách kiểm kê, đối chiếu kho để quản lý công nợ và tránh thất thoát nguyên liệu trong kho, phân loại những nguyên vật liệu mua về phải bảo quản để tránh hư hỏng (cách tạo mã kho, mã nguyên vật liệu,..). Cách phân công người theo dõi, người chịu trách nhiệm liên đới, bảo vệ, các bộ phận bếp, bar,…

✔️ Được hướng dẫn phương pháp hạch toán theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả tiền cho nhà cung cấp.

✔️ Được hướng dẫn các phương pháp để có thể kiểm soát được chi phí nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát được doanh thu, giá bán, cách quản lý tiền mặt, kiểm tra bill, đối chiếu thu ngân, báo cáo nhập xuất tồn, lãi lỗ hàng ngày, hàng tháng cho Sếp.

✔️ Ngoài ra, người học còn được hướng dẫn cách hạch toán kế toán trên chứng từ thực tế phát sinh của doanh nghiệp từ đó tập hợp số liệu để lập các sổ sách kế toán theo quy định và lên báo cáo tài chính hoàn thiện. Cũng như cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cuối năm.

✔️ Bên cạnh đó, người học còn được hướng dẫn cách sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm.

Tham gia ngay khóa học “Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z” để có thể quản lý và kinh doanh nhà hàng một cách tốt nhất nhé!

👉👉ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC HÔM NAY GIẢM 50%

Lưu ý: GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MàUNICAN40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA).

Bạn sẽ học được gì thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

  • Các kiến thức về phương pháp tính thuế, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.
  • Phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu món ăn của nhà hàng chi tiết đến từng nguyên vật liệu rau, thịt, mắm muối, nước tương, gạo.. và cách xử lý nguyên vật liệu tiêu hao, thành phẩm thiu, hư, hỏng bỏ đi, định mức tiêu hao.
  • Cách xử lý đối với các thực phẩm, nguyên liệu chế biến mua lẻ của tiểu thương.
  • Cách phân bổ các chi phí chung như điện, nước, gas,..; cách phân bổ công cụ, dụng cụ trong nhà hàng; cách tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.
  • Biết cách xây dựng và tính bảng lương cho từng bộ phận
  • Biết cách kiểm soát được doanh thu, giá bán, cách quản lý tiền mặt, đối chiếu thu ngân,  lãi lỗ hàng ngày, hàng tháng báo cáo cho Sếp
  • Được hướng dẫn cách sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm dành cho nhà hàng

Nội dung khóa học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học

 Phần 2: Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Bài 2: Đặc điểm và bản chất của kế toán nhà hàng

Bài 3: Định mức nguyên vật liệu và tạo mã nhóm món ăn, món ăn

Bài 4: Tạo nhóm món ăn

Bài 5: Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương trong nhà hàng

Bài 6: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bài 7: Nhập mua sơ chế

Bài 8: Nhập kho sơ chế

Bài 9: Nhập, xuất, điều chuyển

Bài 10: Kiểm kê và xuất kiểm kê trong tháng

Bài 11: Chi phí đầu vào và phương pháp kiểm soát chi phí đầu vào

Bài 12: Phương pháp xây dựng đơn giá bán cho từng món ăn và cách kiểm soát giá bán00:06:06

 Phần 3: Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Bài 13: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu

Bài 14: Hạch toán các hóa đơn dịch vụ đầu vào

Bài 15: Nghiệp vụ phân bổ công cụ, dụng cụ

Bài 16: Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ

Bài 17: Hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ

Bài 18: Hạch toán nghiệp vụ bán hàng

Bài 19: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền trong ngày, công nợ phải thu của khách hàng

Bài 20: Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt, Chuyển khoản ngân hàng chi công nợ, công nợ phải trả NCC

Bài 21: Nghiệp vụ tính giá vốn NVL xuất ra chi tiết theo từng món ăn

 Phần 4: Phương pháp kê khai và nộp thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Bài 22: Kê khai, nộp tờ khai và nôp Thuế giá trị gia tăng

Bài 23: Hach toán Thuế giá trị gia tăng

Bài 24: Hóa đơn và Báo cáo sử dụng hóa đơn

Bài 25: Tính và khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Bài 26: Tạm tính và nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Phần 5: Phương pháp lập báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Bài 27: Lập Bảng cân đối tài koản

Bài 28: Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 Phần 6: Quyết toán thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Bài 29: Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 30: Lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Bài 31: Phương pháp nôp báo cáo tài chính năm và hồ sơ quyết toán qua mạng

Bài 32: Lập và lưu trữ số sách kế toán

Bài 33: Chia sẽ kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trước khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại Doanh nghiệp (Phần 1)

Bài 34: Chia sẽ kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trước khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại Doanh nghiệp (Phần 2)

Bài 35: Sắp xếp hồ sơ quyết toán

 Phần 7: Tổng kết khóa học 

Bài 36: Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành

👉👉ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC HÔM NAY GIẢM 50%

Thông tin giảng viên – Lê Thị Ninh Vân

  • Gần 15 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng.
  • Hiện tại là kế toán trưởng hệ thống chuỗi nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake.
  • Hiện đang phối hợp giảng dạy bộ môn kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp tại Đại học Trà Vinh, Đại học Thái Nguyên và Viện đại học Mở Hà Nội.

Đánh giá của học viên về khóa học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

Đánh giá của học viên về khóa học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ: Sao kg thấy quà tặng vậy cô

Nguyễn Thị Ngọc Liên: Thầy giảng dễ hiểu. Cám ơn cô.

Trần Thùy Linh: Thời gian và nội dung học phù hợp với sinh viên. Cảm ơn cô ạ.

Ngọc Ánh: Video rất dễ hiểu. Nhưng hơi nhiều câu dẫn dắt, khá dài, nên lược bớt và vào nội dung chính là được. Người xem họ vẫn hiểu

Phan Anh: Riêng em thấy nội dung khá đầy đủ. Khá hài lòng. Cảm ơn thầy nhiều..

Nganguyen: Khóa học rất bổ ích, nội dung rất hay dàn trải điều. Cám ơn thầy nhiều.

Leave a Reply