Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon) là gì?

Sàn Thương mại điện tử AliExpress là nền tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu thế giới với 540 triệu lượt truy cập hàng tháng từ hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nó được xếp hạng 31 trong số 50 trang web phổ biến nhất thế giới và là trang web được truy cập nhiều nhất thứ 3 trên thế giới (theo Similarweb).

Các công cụ và giải pháp tiếp thị tuyệt vời là một trong những chìa khóa cơ bản tạo nên thành công vượt bậc của họ. Đây là yếu tố giúp họ phát triển ổn định qua từng năm và thu hút hàng triệu khách hàng mới. Và bài viết này sẽ khám phá cách tiết kiệm từng xu trên Aliexpress và thậm chí kiếm được với nó khi thực hiện bước đầu tiên để mua sắm tiết kiệm – đăng ký Aliexpress. Đi nào!

10%
Oasis Refrescante: 30€ de descuento 300€ compra mínima con el código: ESMAY30
Expires on: Tháng Sáu 15, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $14 off $140 with code: JUNEIC14
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
6 $
$6 off $60 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
5 $
$5 off $20 order with a code USNEW5! US Summer Sale!
Code is VALID all June for New Users only. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
8 $
$8 off $40 order with a code USNEW8! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order with a code US30! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $6 off $50 spend with code SS6
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $8 off $75 spend with code SS8
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $17 off $150 spend with code SS17
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $24 off $200 spend with code SS24
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $33 off $280 spend with code SS33
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $2 off $18 spend with code IL2
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $5 off $45 spend with code IL5
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $10 off $80 spend with code IL10
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $20 off $150 spend with code IL20
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $30 off $200 spend with code IL30
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 12SAR off 100SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 30SAR off 200SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 45SAR off 300SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 75SAR off 500SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $3 off $25 spend with code SS3
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 8€ dto. en compras de 50€: ES08
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 18€ dto. en compras de 120€: ES18
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 30€ dto. en compras de 200€: ES30
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 50€ dto. en compras de 300€: ES50
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 80€ dto. en compras de 450€: ESJUN80
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
R$80 OFF para compras acima de R$800
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$25 off para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$80 off para compras acima de R$800
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
R$25 OFF para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $24 off $200 with code: JUNEIC24
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
15 $
$15 off $120 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
Códigos Adicionales: $3 dto. en compra de $20: CHOICE6
Periodo de venta A la venta: 2023.05.24 09:00-2023.06.30 08:59:59 AM Hora peninsular *Aplica SOLO a productos choice URL: https://www.yuque.com/culumilin/kb/qf9gshxbmba9gn8n#Te3y
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com

Tiền thưởng cho người dùng mới của AliExpress

Có 2 cách cơ bản để tham gia AliExpress: trực tiếp bằng cách nhập thông tin đăng nhập (email) và mật khẩu của bạn trên trang web aliexpress.com / trong ứng dụng hoặc sử dụng liên kết từ lời mời. Bất kể bạn chọn phương thức đăng ký nào, bạn sẽ nhận được tiền thưởng dành cho người mới. Hãy xem cách nào có lợi hơn.

Đăng ký trực tiếp

Truy cập aliexpress.com, nhập địa chỉ email của bạn và mật khẩu bạn sẽ sử dụng. Bạn sẽ thấy trang có mã giảm giá 3 đô la cho khách hàng mới. Điều gì là tuyệt vời về nó? Bạn có thể sử dụng nó cho các đơn đặt hàng trên $ 4, đây là một ưu đãi thực sự hào phóng. Không biết AliExpress coupon là gì? Sau đó nghiên cứu hướng dẫn mã giảm giá AliExpress của chúng tôi trước khi mua sắm.

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Cách nhận mã giảm giá người dùng Mới của AliExpress

Sau khi bạn đăng ký, mã giảm giá người dùng mới đã có trong tài khoản của bạn. Đi tới “Wallet” trong ứng dụng di động AliExpress hoặc đến hoặc vào menu mã giảm giá của tôi (My Coupons) (nhấp vào hình ảnh đăng nhập của bạn ở góc trên bên phải để mở nó lên).

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Đảm bảo kiểm tra thời hạn hiệu lực của mã giảm giá. Nó chủ yếu có giá trị trong một tháng (thường bắt đầu trước ngày bạn nhận được mã giảm giá!). Mã giảm giá khách hàng mới có thể được sử dụng cho bất kỳ mặt hàng nào trên AliExpress.

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Mã giảm giá cho người dùng Mới trong Ứng dụng Di động AliExpress

Trong trường hợp bạn thích mua sắm từ thiết bị di động, vui lòng tải xuống và cài đặt ứng dụng Aliexpress và đăng ký từ thiết bị di động của bạn. Quy trình đăng ký cũng giống như vậy và bạn sẽ được cấp ngay mã giảm giá khách hàng mới của aliexpress trị giá $ 3.

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Để kiểm tra nó, hãy vào Ví – Coupon – Mã giảm giá AliExpress (Wallet – Coupons – AliExpress Coupons). Mã giảm giá ứng dụng AliExpress của người dùng mới có các điều khoản tương tự như mã giảm giá bạn có thể nhận được khi đăng ký qua Website, PC, Laptop của mình.

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Đăng ký qua Liên kết Mời

Liên kết mời là liên kết được gửi đến email của bạn bởi một trong những thành viên đã đăng ký AliExpress. Email có liên kết trông như sau:

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Nhấp vào liên kết và đăng ký như trong trường hợp đầu tiên. Nó sẽ cung cấp cho bạn những gì? $ 19 phiếu giảm giá và $ 5 phiếu thưởng cho người đã mời bạn khi bạn đặt hàng đầu tiên (hãy nhớ thủ thuật này, như khi đăng ký, bạn cũng có thể mời bạn bè của mình sử dụng AliExpress và nhận mã giảm giá!). Liên kết mời trên trang web AliExpress có thể được tìm thấy ở cuối trình đơn thả xuống.

Hãy đi đến trung tâm Phiếu giảm giá của tôi và kiểm tra những gì chúng tôi có. Các mã giảm giá $ 3, $ 4, $ 5 và $ 7! Tất nhiên, nó không phải là 100 đô la, nhưng cũng không tệ lắm phải không?

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Mã giảm giá $ 3 có thể được áp dụng cho đơn hàng từ $ 10 trở lên; $ 4 một – cho đơn đặt hàng $ 5 trở lên; cái có giá 5 đô la – cho đơn hàng 20 đô la và cái 7 đô la – cho đơn hàng 70 đô la trở lên. Đảm bảo kiểm tra thời gian tồn tại của phiếu giảm giá, vì nếu bạn bỏ lỡ thời điểm phải sử dụng phần thưởng chào mừng, bạn sẽ phải đối mặt với một tình huống khó chịu – phiếu giảm giá không hoạt động nữa.

Cách sử dụng mã giảm giá người dùng mới của AliExpress

Điều gì tuyệt vời về phiếu giảm giá khách hàng mới? Chúng đều là mã giảm giá AliExpress, có nghĩa là chúng có thể được áp dụng cho các đơn đặt hàng ở bất kỳ cửa hàng nào. Hạn chế duy nhất là thời gian hiệu lực và yêu cầu tổng số đơn hàng tối thiểu.

Để sử dụng bất kỳ phiếu giảm giá nào, bạn hãy di chuyển đến trang sản phẩm, mua sắm bình thường; khi sẵn sàng thanh toán cho đơn hàng, bạn sẽ thấy danh sách các mã giảm giá hợp lệ trên trang thanh toán. Chọn một trong những bạn muốn sử dụng và hoàn tất thanh toán.

Gợi ý hữu ích! Kiểm tra các mã giảm giá AliExpress và danh sách mã khuyến mãi trước khi mua để được giảm giá thêm.

Điều gì sẽ xảy ra khi đơn hàng có mã giảm giá được đóng?

Trong hầu hết các trường hợp, khi một đơn đặt hàng đã thanh toán bị đóng hoặc bị xóa vì lý do nào đó, bạn phải mở tranh chấp để được hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, bạn sẽ mất khoản chiết khấu và khoản tiền hoàn lại cho số tiền bạn đã thực trả sẽ được thực hiện.

Giao dịch AliExpress cho người dùng mới khác

Vâng, nếu bạn đang đọc điều này, bạn muốn có thêm tiền thưởng và bạn sẽ nhận được chúng! Trong thời gian bán hàng, người dùng Aliexpress mới có thể chọn có mã giảm giá 3 đô la hoặc mua bất kỳ mặt hàng nào với giá chỉ 0,01 đô la hoặc mua sản phẩm với mức chiết khấu rất lớn – lên đến 80%. Bạn chỉ cần nhấp vào tùy chọn bạn thích, chọn một trong những sản phẩm được đề xuất và nhận được mức giá giảm.

Mã giảm giá AliExpress khách hàng mới (New User Coupon)

Giữ và chia sẻ thông tin này để nhận được tất cả các lợi ích khách hàng AliExpress mới cho bạn và bạn bè của bạn!

Theo dõi blog của chúng tôi và kiểm tra các bản cập nhật để biết thêm các mẹo hữu ích về mua sắm thông minh.

Nguồn tham khảo: megabonus.com

Leave a Reply