Từ Điển Việt – Hàn – Tô Thị On – PDF

Từ Điển Việt – Hàn – Tô Thị On – PDF

Từ Điển Việt – Hàn – Tô Thị On – PDF
Từ Điển Việt – Hàn – Tô Thị On – PDF

Cuốn sách “Từ Điển Việt – Hàn” của tác giả Tô Thị On và các cộng sự biên soạn nhằm giúp các bạn học tiếng Hàn quốc có thể tra cứu từ loại một cách nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian cũng như cống sức bỏ rác để tìm tòi và thu thập từ loại tiếng Hàn phục vụ cho nghành kinh tế, thương mại thép vần của tiếng Việt.

Click Download Ebook dưới Đây:

Click Download Ebook Tại Đây

Tải thêm tài liệu tại đây: https://taisachdientu.com/ebook

Leave a Reply