1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Luyện Thi Topik – PDF

Cuốn sách 1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Luyện Thi Topik – PDF cung cấp cho các bạn học 1000 từ vựng thông dụng thông qua các kỳ thi Topik. Để có đủ kiến thức giao tiếp cơ bản và luyện thi Topik I bạn cần thuộc tối thiểu 1000 – 1500 từ tiếng hàng mới về các chủ đề thông dụng.

1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Luyện Thi Topik – PDF

1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Luyện Thi Topik – PDF
1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Luyện Thi Topik – PDF

Những từ vựng về một số chủ đề cơ bản:

 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp)
 • Trường học (cấp học, chức vụ…)
 • Sinh hoạt hàng ngày (hoạt động trong ngày)
 • Mua sắm, trả giá
 • Món ăn
 • Bệnh viện
 • Màu sắc
 • Ngày tháng năm
 • Điện thoại
 • Số đếm (Hán Hàn – Thuần Hàn)
 • Sở thích (Sở thích hiện tại)
 • Giao thông (các phương tiện, cách chỉ đường, hỏi đường)…

Những từ mới tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 về các chủ đề trên là những từ vựng Topik sơ cấp thường xuyên xuất hiện trong các đề thi Topik I, II.

Tải thêm sách tại đây: https://taisachdientu.com

Leave a Reply