500 Basic Korean Verbs – (Ebook + Audio) Download

500 Basic Korean Verbs – (Ebook + Audio) Download

500 Basic Korean Verbs – (Ebook + Audio) Download

Cuốn sách “500 Basic Korean Verbs” (ebook+audio) (500 động từ tiếng Hàn cơ bản) của tác giả Kyubyong Park là tập hợp các động từ tiếng Hàn được sử dụng thường xuyên nhất. Cuốn sách được biết đến như một cuốn sách tham khảo tốt cho tất cả các vấn đề liên quan đến động từ tiếng Hàn cơ bản.

Click Download Ebook +Audio Tại Đây

Tải thêm sách tại đây: https://taisachdientu.com

Leave a Reply